SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, i 88/10, 61/11, 25/12, 136/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 3. travnja 2013. g., donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška spomeničke rente za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu utroška spomeničke rente za 2013.g. »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12) mijenja se članak 3. i sada glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 190.000,00 kuna.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Projekt

Korisnik

Iznos u
kunama

1.

Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitete Igralište

Muzej Grada Crikvenice

80.000

2.

Kapitalno ulaganje u Lokvišće

Muzej Grada Crikvenice

20.000

3.

Kapitalno ulaganje u Gradinu Badanj

Muzej Grada Crikvenice

90.000

UKUPNO

190.000

»

Članak 2.

Ove I. Izmjene programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 611-01/12-01/02

Ur. broj: 2107/01-08/01-13-4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr