SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 31.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj prostojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09.) i Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 34/09. - isp. i 7/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine donosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području
Grada Crikvenice za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planirana su sredstava pripadajućeg dijela boravišne pristojbe i planirana su iznosu od 2.000.000,00 kuna, dok su ostvarena u iznosu 1.746.581,88 kuna ili 87,3 %. Utrošena su za sljedeće namjene:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Klasa: 400-01/13-01/66

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-5

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

Izvještaj o izvršenju Programa utroška d  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr