SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11, ), članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 07, 19/07, 40/09, 31/10 i 47/12 ) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak,07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 43. sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području
Grada Crikvenice

I.

Poslovi deratizacije i dezinsekcije za poslove iz grupe A na području Grada Crikvenice, povjeravaju se CRIKVENICA-OPATIJA-EKO sanitarna zaštita d.o.o., Ivana Zavidića 3, na rok od četiri godine.

II.

Poslovi deratizacije i dezinsekcije za poslove iz grupe B na području Grada Crikvenice, povjeravaju se VETERINARSKOJ AMBULANTI CRIKVENICA d.o.o., Kotorska 28, Crikvenica na rok od četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/487

Ur. broj: 2107/01 -07/01-13-11

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr