SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ MJESTA IĆIĆI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju odredbe članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08) Skupština Turističke zajednice mjesta Ičići, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma (klasa: 012-01/12-01/6, ur. broj: 529-05-13-2), na sjednici održanoj dana 8. travnja 2013. godine, donijela je

IZMJENE
Statuta Turističke zajednice mjesta Ičići

Članak 1.

Članak 19. mijenja se i glasi:

Broj predstavnika članova Zajednice u Skupštini (dalje u tekstu: članovi Skupštine) određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana Zajednice u prihodu Zajednice, koji prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe koji je taj član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu, s time da jedan član Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini, i to tako da:

- članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 2-10% imaju jednog predstavnika

- članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 10,01 - 15% imaju dva predstavnika

- članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 15,01 - 30% imaju tri predstavnika

- članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 30,01 - 40% imaju četiri predstavnika

Članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s pojedinačnim udjelom ispod 2% grupiraju se u sljedeće skupine od kojih svaka ima pravo na broj predstavnika koji odgovara udjelu pojedine skupine u ukupnom prihodu Zajednice, i to:

- privatni smještaj

- ugostiteljska djelatnost

- trgovačka djelatnost

- ostali

Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednice u godini prije izborne.

Pod uplaćenom članarinom i 25% boravišne pristojbe koji je član Zajednice uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu iz stavka 1. ovog članka, smatra se iznos obveze koju je taj član imao isključivo u toj godini.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 1. ovog članka.

Ukoliko predstavnici odbiju predstavljati članove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati će članovi koji po udjelu u prihodu Zajednice slijede iza tih predstavnika.

Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluju u radu Skupštine.

Članak 2.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ičići, 8. travnja 2013.

Predsjednik

Ante Ćuković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr