SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 ), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj dvadesetčetvrtoj (24) sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine donijelo je:

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

Prihodi i primici po Bilanci
31. 12. 2012. g. 18.190.387,00 kn

Neutrošena sredstva iz 2011. g. 251.131,25 kn

Stanje žiro računa 31. 12. 2012. g. 269.727,75 kn

Stanje blagajne 31. 12. 2012. g. 3.771,85 kn

Ostvareni rashodi i izdaci po Bilanci
31. 12. 2012. g. 18.144.226,24 kn

Višak prihoda i primitaka 46.160,76 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. 12. 2012. iznose:

-dospjele obaveze 838.339,00 kn

-nedospjele obaveze 544.969,00 kn

Članak 3.

Obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Neutrošenih sredstava iz 2011. g. 251.131,25 kn

Novčanih sredstava na dan 31. 12. 2012. g. 273.499,60 kn

Iz prihoda proračuna Općine za 2013. g. 858.677,15 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31. 12. 2012. g. od 273.499,60 kn prenosi se kao financijska imovina u 2013. g. s danom 1. 1. 2013. g. i privremeno se koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01. 1. 2013. g. do 17. 1. 2013. g.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2012. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu 8 dana od objave u » Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-4-03

Bribir, 12. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2012 / 3
OD 1. 1. 12. DO 31. 12. 12.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Godišnji obračun Proračuna Vinodolske op  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr