SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
119

113.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 95. sjednici od 25. studenoga 2004. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica

I.

Daje se suglasnost na Statut Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica koji je Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica donijelo na sjednici od 19. listopada 2004. godine uz uvjet da se u članku 17. Statuta iza točke 10. doda točka 11. koja glasi:

»11. rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba, a nadzor nad tim aktima obavlja nadležno ministarstvo.«

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/32

Ur.broj: 2170/01-92-01-04-10

Rijeka, 25. studenoga 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr