SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 26. sjednici održanoj dana 4. travnja 2013. godine donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2013. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»SN PGŽ« 52/12) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.500.000,00 2. Ostali prihodi iz proračuna 97.000,00

UKUPNO 2.597.000,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:


UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 370.000,00 K100401

- uređenje javne površine Šilo 60.000,00

- uređenje javne površine Rasopasno 60.000,00

- uređenje obale Šilo Pećine 85.000,00

- uređenje štirne Klimno 60.000,00

- priključak za elekt.energiju 20.000,00

- uređenje obale Šilo Na Vodici 85.000,00

UREĐENJE GROBLJA 457.000,00 K100403

- mrtvačnica Sužan 240.000,00

- mrtvačnica Polje 87.000,00

- ostala groblja 20.000,00

- mrtvačnica Dobrinj 50.000,00

- projekt proširenja groblja Dobrinj 20.000,00

- ograda groblja Sužan 40.000,00

RASVJETNA TIJELA 85.000,00 K100404

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 250.000,00 K100405

- izgradnja javne rasvjete (po zahtjevima) 85.000,00

- javna rasvjeta Šilo 30.000,00

- javna rasvjeta Čižići 85.000,00

- javna rasvjeta Soline 50.000,00

ŽUC - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA 65.000,00 K100406

GRADNJA CESTA 1.020.000,00 K100407

- uređenje šumskog puta Polje-Žestilac 85.000,00

- uređenje prilazne ceste Jesenovica Šilo 85.000,00

- asfalt Čižići iznad rive 75.000,00

- asfalt Šilo 60.000,00

- uređenje poljskih putova 85.000,00

- asfalt Polje 85.000,00

- asfalt Čižići - Kalić 220.000,00

- uređenje puta Meline - Soline 80.000,00

- asfalt place Sv.Ivan 50.000,00

- uređenje puta Gabonjin - Kras 85.000,00

- uređenje putova Polje 80.000,00

- potporni zid Rasopasno 30.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 350.000,00 K100408


UKUPNO 2.597.000,00


Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-19

Dobrinj, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr