SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/ 12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09),

Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 26. sjednici održanoj dana 4.travnja 2013. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

U programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2013. godini (SN PGŽ 52/12.) čl.2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-18

Dobrinj, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

I. izmjene Programa održavanja komunalne  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr