SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Brod Moravice za 2012. godinu

I.

Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2012. godinu.

II.

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2012. godinu sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objavljivati.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 833-01/13-01/01

Ur.broj: 2112-06-13-01-02

Brod Moravice, 19. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr