SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

I Z V J E Š Ć E
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

I.

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenja izvora prihoda i utroška sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu.


Planostvarenje %


A) IZVORI PRIHODA

1.Komunalne naknade ............................................................ 220.000,00 145.463,80 66,12

2.Grobarina ................................................................................. 60.000,00 41.239,00 68,7

3.Sredstva Proračuna Općine Brod Moravice .................... 260.000,00 238.451,11 91,7

4.Pomoći .................................................................................... 200.000,00 0 0

UKUPNO A) .......................... 740.000,00 425.153,91 57,5


B)ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

1.Utrošak el.energije za javnu rasvjetu ............................... 160.000,00 169.548,11 105,9

2.Održavanje i rekonstrukcija objekata i
uređaja javne rasvjete ............................................................ 40.000,00 31.894,36 79,7

3.Održavanje groblja i javnih površina .................................. 40.000,00 27.942,83 69,9

4.Deratizacija i dezinsekcija ..................................................... 15.000,00 10.870,00 72,5

5.Sanacija divljih deponija ........................................................ 40.000,00 0 0

6.Sanacija centralnog deponija Sović Laz ............................. 30.000,00 20.698,88 69,0

7.Tekuće održavanje cesta....................................................... 160.000,00 46.705,92 29,2

8.Održavanje zgrada .................................................................. 80.000,00 31.599,75 39,5

9.Odvoz komunalnog otpada ................................................... 80.000,00 74.972,84 93,7

10.Održavanje i uređenje groblja .............................................. 70.000,00 10.825,22 15,5

10.Višenamjensko komunalno vozilo ....................................... 20.000,00 0 0

11.Ostale komunalne usluge ........................................................ 5.000,00 96,00 1,92

UKUPNO B) ........................... 740.000,00 425.153,91 57,5


Klasa: 363-01/13-01/07

Ur.broj: 2112-06-13-01-02

Brod Moravice, 19. ožujka 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr