SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 19. ožujka 2013. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BROD MORAVICE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda nad rashodima po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu iznosi 217.840,42 kn, iskoristit će se za pokriće manjka iz prethodne godine u iznosu od 215.557,92 kn, a ostatak od 2.282,50 kn utrošit će se za investicijsko održavanje sportskih objekata.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. broj: 2112-06-13-01-03

Brod Moravice, 19. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr