SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 49/12), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/ 13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici od 9. travnja 2013. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova Vijeća seniora
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za člana Vijeća seniora:

-iz Udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav bira se MIODRAG BLAGOJEVIĆ, a utvrđuje se da je njegov zamjenik Svetozar Kovačević

-iz Udruge umirovljenika Grada Delnica bira se LJUBICA VUJNOVIĆ, a utvrđuje se da je njezina zamjenica Zorica Pleše

-iz Udruge umirovljenika Općine Brod Moravice bira se VILIM KLOBUČAR, a utvrđuje se da je njegova zamjenica Bosiljka Klobučar

-iz Društva Gorana Rijeka bira se IVAN ZBAŠNIK, a utvrđuje se da je njegov zamjenik Josip Brelih

-iz Socijaldemokratskog foruma seniora Hrvatske-SDP, Županijskog odbora PGŽ biraju se DRAGUTIN VRUS i DINKO TAMARUT, a utvrđuje se da su njihovi zamjenici Mirko Vujatović (za Dragutina Vrusa) i Sladić Keserović (za Dinka Tamaruta)

-iz Socijaldemokratskog foruma seniora Hrvatske-SDP, Gradskog odbora Grada Rijeke biraju se ARSEN CIMAŠ i MARIJANA CUCULIĆ, a utvrđuje se da su njihovi zamjenici Adolf Krbavac (za Arsena Cimaša) i Ana Turak (za Marijanu Cuculić)

-iz Kluba članova Skupštine Primorsko-goranskog saveza bira se TOMISLAV BLAŽIĆ, a utvrđuje se da je njegov zamjenik Milutin Frlan.

Članak 2.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju prestanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća seniora počinje teći konstituiranjem Vijeća, a traje dvije godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-76

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr