SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 38. sjednici 9. travnja 2013. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2013. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu (»Službene novine« broj 49/12.) u članku 26., stavak 4. mijenja se i glasi:

»Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-19

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr