SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 39. Utorak, 7. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
116

115.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i odredbe članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/02, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03 i 24/04) u članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Tekuće otplate glavnice duga Grada Rijeke, iskazane u Računu financiranja Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu u svoti od 14.636.000,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 2.860.000,00 kuna, iskazane u Razdjelu 08 Odjel gradske uprave za financije, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.«

Dosadašnji stavci 2.,3. i 4. postaju stavci 3.,4. i 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=109&mjesto=51000&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr