SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 39. Utorak, 7. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
116

112.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2004. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2004. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 3.279.000,00

- Javne površine 770m2 stepeništa Dolac

- I. faza 2.179.000,00

- Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve

ulice 2.236 m2 600.000,00

- Javni trg i garaža Rikard Benčić 500.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 7.051.000,00

- Javne površine prema »Programu poticane

stanogradnje« Srdoči 1.510 m21.510.000,00

- Javne površine prema »Programu poticane

stanogradnje« Rujevica 2.280 m2 200.000,00

- Javne površine prema »Programu poticane

stanogradnje« Drenova 2.260 m2 500.000,00

- Javne površine Trg I. Klobučarića

- 1150 m21.150.000,00

- Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve

ulice 2.236 m2 400.000,00

- Javne površine 770 m2 stepenište Dolac

- I faza 3.291.000,00«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 8.642.000,00

- Pristupne ceste individualnim građevinama

po rješenjima kom. doprinosa 500.000,00

- Ceste u naselju Drenova 560 m' 200.000,00

- Autobusno okretište na Pehlinu 2.500 m21.150.000,00

- Pristupna cesta do objekta K-12

Martinkovac 105.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet

280 m' 700.000,00

- Škurinjska cesta II 800 m' 2.300.000,00

- Pristupna cesta 102 - 175 m' 272.000,00

- Pristupna cesta 104 dužina 165 m' 180.000,00

- Pristupna cesta do objekata - Marčeljeva

Draga 247 m' - priprema 200.000,00

- Pristupna cesta prema DPU Krnjevo 95 m' 290.000,00

- Pristupna cesta Poslovnom centru

Diračje 185 m' 45.000,00

- Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj

ulici - projekt 1.300.000,00

- Pristupna cesta prema DPU Škurinjska

Draga 1.500.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 10.540.000,00

- Cesta 233 u Srdočima 900 m' 5.700.000,00

- Pristupna cesta prema »Programu

poticane stanogradnje« - Srdoči 545 m' 1.090.000,00

- Pristupna cesta prema »Programu

poticane stanogradnje« - Drenova 850 m' 500.000,00

- Pristupna cesta s nadvožnjakom Nova

Ciottina II faza - priprema 2.000.000,00

- Pristupna cesta Pastoralnom centru na

Škurinju 1.000.000,00

- Pristupna cesta Trg. I. Klobučarića

- 1150 m' 250.000,00«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 240.000,00

- Javna rasvjeta stepeništa Dolac - I. faza 30.000,00

- Javna rasvjeta uz Škurinjsku cestu II 200.000,00

- Javna rasvjeta uz cestu prema DPU

Krnjevo 5 m' 10.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 805.000,00

- Javna rasvjeta uz cestu 233 u Srdočima 500.000,00

- Javna rasvjeta prema »Programu poticane

stanogradnje« Srdoči - 450 m' 230.000,00

- Javna rasvjeta Trg. I. Klobučarića 250 m' 75.000,00«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 1.500.000,00

- 400 ukopnih mjesta na općim poljima 1.500.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 4.946.000,00

- 400 ukopnih mjesta na općim poljima 1.946.000,00

- izgradnja Centralnog objekta 3.000.000,00«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 2.580.000,00

- Vodoopskrba otoka Krka 600.000,00

- Izgradnja nove CS Kozala i cjevovod

CS Kozala-VS Streljana 500.000,00

- Izgradnja vodovoda prema Programu

vode 3 880.000,00

- Vodoistražni radovi 400.000,00

- Projektna dokumentacija 100.000,00

- Radionica vodoopskrbnog područja Rijeka 1

i baždarnica 100.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 225.000,00

- Izgradnja vodovoda prema »Programu

poticane stanogradnje« - Srdoči 85 m' 85.000,00

- Izgradnja vodovoda Trg. I. Klobučarića 1 140.000,00«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 4.600.000,00

- Kanalizacija Grobnik i Klana 200.000,00

- Kolektor naselja Drnjevići II. faza

- fekalna 800.000,00

- Kolektor M. Barača 2.200.000,00

- Kolektor Sv. Kuzam 1.000.000,00

- Kolektor u Ul. S. Frankovića 400.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 920.000,00

- Kanalizacija prema »Programu poticane

stanogradnje«- Srdoči 85 m' 85.000,00

- Oborinska kanalizacija ceste 233 300.000,00

- Odvodnja Trg I. Klobučarića 135.000,00

- Kolektor naselja Drnjevići - II. faza

- oborinska 400.000,00«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 8.000.000,00

- Nabava 10 specijalnih vozila za odvoz

otpada 8.000.000,00«

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 12.100.000,00

- Sanacija odlagališta Viševac u fazama 6.800.000,00

- Izgradnja reciklažnih dvorišta i eko

otoka po fazama 3.300.000,00

- Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak 2.000.000,00«

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u

ukupnom iznosu od 900.000,00

- Razvoj tržne djelatnosti i investicijsko

održavanje tržnica 900.000,00«

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 66.328.000,00 kuna.«

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/114

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr