SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 39. Utorak, 7. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
116

111.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2004. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2004. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03), u članku 2. Glavi I. broj »14.090.000,00« zamjenjuje se brojem »14.225.000,00«.

U točki 1. broj »12.550.000,00« zamjenjuje se brojem »12.585.000,00«.

U točki 2. broj »880.000,00« zamjenjuje se brojem »980.000,00«.

U Glavi II. broj »37.645.000,00« zamjenjuje se brojem »37.458.000,00«.

U točki 1. broj »19.063.000,00« zamjenjuje se brojem »19.624.000,00«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova 202.000,00 kn

- tekuće održavanje (razni popravci na 7 javnih WC-a),«

U točki 5. broj »170.000,00« zamjenjuje se brojem »140.000,00«.

U točki 6. broj »483.000,00« zamjenjuje se brojem »503.000,00«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično 50.000,00 kn

- nabavka i postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

- održavanje panoa,

- atestiranje elektroinstalacija.«

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Održavanje javnih površina

- zaostalo opremanje 5.856.000,00 kn.

- uređenje parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca,

- uređenje parka u Ulici Ive Marinkovića (ispred zgrade »starog rodilišta« - I.faza),

- uređenje skate parka u Parku Jože Vlahovića,

- tehnička priprema za uređenje Parka Vladimira Nazora,

- uređenje površine kod Trsatske gradine,

- uređenje prostora između drvoreda u Ulici Bulevard oslobođenja, Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Gajevoj ulici i Ulici Joakima Rakovca,

- uređenje javne površine - repariranje i postava broda »Uragan«,

- izrada projektne dokumentacije za sanaciju pokosa u Ulici Račkoga br. 44 južni dio,

- imovinsko-pravna priprema za uređenje dječjih igrališta,

- tehnička priprema za postavu skulpture pramca broda na južnoj strani križanja Zvonimirove i Zametske ulice,

- izrada stručne analize sanacije stjenskih pokosa u Ulici Franje Račkog uz kućni broj 32, 40 B i od 44 do 48 u Ružićevoj ulici i Vodovodnoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 25,

- izrada stručne analize sanacije stjenskog pokosa na lokaciji ex Tvornice papira,

- tehnička priprema za uređenje površine istočno od Groblja Zamet,

- izrada stručne analize sanacije stjenskog pokosa u Baračevoj ulici broj 54.«

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu
Grada: 791.000,00 kn

- Osnovna škola »Vladimir Gortan (sanacija ogradne mreže),

- Osnovna škola Škurinje« (izrada projekta za sanaciju potpornog zida,

- uređenje potpornog zida i učvršćivanje ograde, raščišćavanje samonikle sastojine),

- Osnovna škola »Kantrida« (građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša),

- Osnovna škola »Kozala« (uređenje potpornog zida i postava ograde),

- Osnovna škola »Ivana Zajca« (dodatno uređenje okoliša škole),

- Osnovna škola »Gornja Vežica« (popravak zida),

- Osnovna škola »Fran Franković« (postava ograde - nastavak započetih radova),

- Osnovna škola »Srdoči« (sanacija zaštitne ograde na otvorenom igralištu),

- Osnovna škola »Pećine« (hortikulturno uređenje, sanacija potpornog zida),

- Osnovna škola »Eugen Kumičić« (sanacija zaštitne ograde na otvorenom igralištu),

- Osnovna škola »Vežica« (uređenje zelene površine),

- Osnovna škola »San Nikolo« (uređenje potporno-obložnog zida),

- Osnovna škola »Pašac« (popravak zida i stubišta),

- Osnovna škola »Gelsi« (orezivanje i zaštitno tretiranje stabala kestena),

- Osnovna škola »Trsat« (zamjena dotrajale ograde),

- Osnovna škola »Podmurvice« (sanacija oborinske vode),

- Osnovna škola »Zamet« (otklanjanje nedostataka u okolišu),

- Osnovna škola »Belveder« (uređenje parka - popravak stare sprave za igru),

- Podcentar predškolskog odgoja »Krijesnica« (sanacija okoliša, postava

- sprave za igre),

- Podcentar predškolskog odgoja »Bulevard« (uklanjanje stabla),

- Podcentar predškolskog odgoja »Oblačić« (sanacija okoliša),

- Podcentar predškolskog odgoja »Morčić« (postava sprava za igru),

- Podcentar predškolskog odgoja »Vidrice« (sanacija dijela površine,

- sanacija oborinske odvodnje, popravak kamenih zidića),

- Podcentar predškolskog odgoja »Belveder« (sanacija zida i uređenje

- postojeće vegetacije),

- Trsatska čitaonica (uređenje zelene površine),

- Okoliš sportskih objekata u ulici Portić 3 (raščišćavanje samonikle sastojine),

- Guvernerova palača (održavanje i uređenje zelenila),

- Dom mladih (sanacija oborinskih voda),

- Sportski rekreacijski centar »Belveder« (raščišćavanje zelene površine uz

- Podcentar predškolskog odgoja »Maestral«),

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije - podružnica Rijeka - lokalitet Osječka bb (uređenje okoliša),

- Razne lokacije (održavanje okoliša uređenih u 2003. godini).«

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima 9.803.000,00 kn

- Održavanje javnih površina,

- Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i ostalih javnih površina.

- Mjesni odbor Belveder - uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnog broja 6, sanacija zida u Ulici Ljudevita Matešića nasuprot kućnog broja 17, obnova živice i travnjaka između Laginjine i Brajšine ulice.

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - postava dječjih sprava u Parku Pomerio, uređenje Parka Pomerio.

- Mjesni odbor Brašćine-Pulac - raščišćavanje zelene površine nakon uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića broj 18.

- Mjesni odbor Bulevard - rekonstrukcija prostora drvoreda u dijelu ulice Bulevard oslobođenja.

- Mjesni odbor Centar-Sušak - uklanjanje devastiranih betonskih zidića oko stabala u ulici Šetalište Andrije Kačića Miošića, hortikulturno uređenje površine oko istočnog izlaza.

- Mjesni odbor Draga - prilagodba projekta i ishođenje dozvole za postavu autobusne čekaonice u Ulici Orlići kod kućnog broja 7/d u pravcu grada.

- Mjesni odbor Drenova - tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na Cvetkovom trgu, dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Ive Lole Ribara - okretište autobusa, uređenje prostora za smještaj kontejnera za smeće u dogovoru s Mjesnim odborom Drenova, tehnička priprema za postavu ormarića za električnu energiju u Grohovu na autobusnom okretištu, postava ormarića za električnu energiju u Grohovu, na autobusnom okretištu.

- Mjesni odbor Gornja Vežica - uređenje zelene površine u Ulici doktora Zdravka Kučića kod kućnog broja 13, sanacija divljeg deponija u Ulici Ratka Petrovića - Sveti križ, sanacija ograde na igralištu u Ulici Ratka Petrovića, uređenje

trga pred ulazom u market Robne kuće »Vežica«, sanacija stubišta i staza, te raščišćavanje okolnih površina parka na Svetom križu.

- Mjesni odbor Kantrida - postava sprava za igru u Bujskoj ulici broj 15, uređenje vidikovca iznad lučice Kantrida - Portić broj 24, postava dvije klupe na vidikovcu iznad lučice Kantrida - Portić broj 24.

- Mjesni odbor Kozala - uređenje zelene površine nasuprot kućnog broja 14 u Trinajstićevoj ulici, uređenje zelene površine sjeverno od kućnog broja 31 u ulici Bože Milanovića, tehnička priprema za uređenje zelene površine između ulice Bože Milanovića broj 2 i ulice Silvia Bačića broj 39 i za uređenje zelene površine u Ulici Bože Milanovića sjeverno od kućnog broja 31.

- Mjesni odbor Krimeja - dodatno uređenje parka ispod Ulice Krimeja na križanju s Kumičićevom ulicom, uređenje parka u Ulici Dane Godine između kućnih brojeva 5 i 7, postava zaštitne ograde između dječjeg igrališta i zgrade broj 10 u Ulici Krimeja.

- Mjesni odbor Luka - postava dodatnih košarica za otpatke u zoni tržnice naročito u zoni oko Kazališta, obnova linijskog zelenila u Wenzelovoj ulici i ulici Riva Boduli.

- Mjesni odbor Mlaka - sadnja drvoreda na parkiralištu u ulici Podmurvice ispred kućnih brojeva 40, 42, 44 i 46, uklanjanje stola za stolni tenis i uređenje dječjeg igrališta u ulici Rikarda Benčića ispred kućnih brojeva 1, 3 i 5, hortikulturno uređenje s obje strane stuba uz Osnovnu školu Podmurvice.

- Mjesni odbor Pećine - tehnička priprema za postavu dviju autobusnih čekaonica u ulici Šetalište XIII divizije.

- Mjesni odbor Pehlin - uređenje zelene površine u parku Baretićevo, postava dvije klupe ispred zdravstvenog centra »Pehlin - Marinići«, tehnička priprema za uređenje rekreacione zone, uređenje dijela Ulice Hosti od Trafostanice do kućnog broja 18.

- Mjesni odbor Podvežica - tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od ulice Drage Gervaisa kućni broj 64, opremanje dječjeg igrališta u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68/a, obnova partera u Ulici Brdo kod kućnog broja 10, hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 37 i 39, uređenje javne površine kraj boćališta u Radničkoj ulici.

- Mjesni odbor Sveti Nikola - uređenje zelenih površina na prostoru stambenog niza »900«.

- Mjesni odbor Školjić - tehnička priprema za uređenje zelene površine između zgrada broj 6 i 8 u ulici Žrtava fašizma, te kod kućnog broja 6 u ulici Žrtava fašizma, djelomično uređenje površine između zgrada broj 6 i 8 u ulici Žrtava fašizma.

- Mjesni odbor Škurinje - uklanjanje kupiništa uz ulicu Ive Lole Ribara prema ulici Save Jugo Bujkove i ulice Ive Lole Ribara prema ulici Milana Rustanbega, postava košarica za otpatke u parku kod zaobilaznice, uređenje površine u Drežničkoj ulici kod kućnog broja 7, hortikulturno uređenje betonskog korita ispred zgrada u ulici Save Jugo Bujkove broj 36 i 38, dodatno uređenje igrališta pri kraju ulice Save Jugo Bujkove sa sjeverne strane, postava dječjih sprava na igralištu pri kraju ulice Save Jugo Bujkove sa sjeverne strane.

- Mjesni odbor Škurinjska Draga - uklanjanje kupiništa u ulici Mihačeva Draga iznad kućnog broja 21, sanacija divljeg deponija u ulici Mihačeva Draga iznad kućnog broja 21.

- Mjesni odbor Turnić - uklanjanje kupiništa sa sjeverne strane stambene zgrade u ulici Antuna Kosića Rika kućni broj 8, tehnička priprema za uređenje okoliša stambene zgrade u ulici Franje Čandeka kućni broj 34.

- Mjesni odbor Zamet - nastavak uređenja površine oko zametske crkve, uređenje podesta za kontejner u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 36, postava košarice za otpatke na dječjem igralištu u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 38.

- Javna rasvjeta

- Mjesni odbor Brašćine-Pulac - proširenje javne rasvjete u ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 53 do vrha ulice.

- Mjesni odbor Centar-Sušak - tehnička priprema za rekonstrukciju rasvjete pothodnika ispod istočnog izlaza, rekonstrukcija rasvjete pothodnika ispod istočnog izlaza - I. faza.

- Mjesni odbor Drenova - proširenje javne rasvjete u ulici Grohovski put od kućnog broja 22 do 26, proširenje javne rasvjete u ulici Put k igralištu kod kućnog broja 20.

- Mjesni odbor Kozala - proširenje javne rasvjete u ulici Bože Milanovića kućni broj 29.

- Mjesni odbor Mlaka - proširenje javne rasvjete na putu za park Mlaka između Osnovne škole Podmurvice i zgrade u ulici Podmurvice kućni broj 8.

- Mjesni odbor Pehlin - proširenje javne rasvjete u ulici Pletenci od kućnog broja 27 do 30 i uz dio zelenog pojasa, proširenje javne rasvjete u ulici Mihovilići od Osnovne škole Pehlin do trafostanice, proširenje javne rasvjete u ulici Baretićevo kod kućnog broja 4 i 22, proširenje javne rasvjete u ulici Androv breg od kućnog broja 35 na dalje.

- Mjesni odbor Potok - rekonstrukcija javne rasvjete na stubištu - spoj ulice Josipa Završnika i ulice Stane Vončine.

- Mjesni odbor Školjić - proširenje javne rasvjete u ulici Pod Kaštelom, proširenje javne rasvjete u parku između zgrada broj 6 i 8 u ulici Žrtava fašizma.

- Mjesni odbor Škurinje - proširenje javne rasvjete u Budičinovoj ulici od kućnog broja 24 do broja 30.

- Mjesni odbor Škurinjska Draga - rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Rastočine od kućnog broja 7 do 5/a, proširenje javne rasvjete u Mihačevoj Dragi od broja 24 do broja 30/2, proširenje javne rasvjete u Mihačevoj Dragi kod kućnog broja 35.

- Mjesni odbor Trsat - proširenje javne rasvjete u Ulici Strmica kod kućnog broja 8.

- Mjesni odbor Turnić - proširenje javne rasvjete pasaža poslovne zgrade u ulici Franje Čandeka kućni broj 36/b i 36/c,

- Mjesni odbor Zamet - proširenje javne rasvjete u ulici Ante Mandića - odvojak kod kućnog broja 1, proširenje javne rasvjete u ulici Ante Mandića - odvojak prema kućnom broju 43/a, do kućnog broja 49 i 47, proširenje javne rasvjete u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 54 do 62/ A, proširenje javne rasvjete u ulici Ludvetov breg od kućnog broja 1 do spoja sa ulicom Slavka Tomašića kod kućnog broja 2, proširenje javne rasvjete na parkiralištu u ulici Braće Bačić kućni broj 38, proširenje javne rasvjete u ulici Mate Sušnja od kućnog broja 13 do 15, proširenje javne rasvjete u ulici Čavalsko od kućnog broja 1 do 17, proširenje javne rasvjete u ulici Milice Jadranić, te odvojku od kućnog broja 33 do kućnog broja 35 i 35/D, proširenje javne rasvjete u ulici Josipa Mohorića - okretište autobusne linije broj 17, proširenje javne rasvjete u ulici Škrobotević-Bartolovo kućni broj 2, proširenje javne rasvjete u ulici Milana Udovića od kućnog broja 2 do broja 10, proširenje javne rasvjete u ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 34, proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici braće Cetina broj 13.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Mjesni odbor Banderovo - sanacija prilaznih stuba i prilaznog puta u Velebitskoj ulici prema zgradama kućni broj 9, 13 i 17, sanacija dijela Velebitske ulice, sanacija prostora uz kolnik kod stuba iz ulice Corrado Illiasic na Osječku ulicu i stuba iz Velebitske ulice u Ulicu Mire Raduna Ban.

- Mjesni odbor Belveder - postava zaštitnih stupića s obje strane kolnika na dio nogostupa ulice Stjepana Vidulića, sanacija dijela ulice Stjepana Vidulića.

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - sanacija ulice Uski prolaz, postava zaštitnih ograda i stupića u centru Grada.

- Mjesni odbor Brašćine-Pulac - asfaltiranje ceste na Pulcu od kućnog broja 34/4 do kućnog broja 69, sanacija zida u ulici Oktavijana Valića broj 18, sanacija ulice Brašćine od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i prema ulici Zeleni put broj 5, sanacija nogostupa ispred Osnovne škole »Belveder«, uređenje prilaza zgradama broj 63 i 65 u Ulici Kozala, uređenje bankina i asfaltiranje dijela Ulice Pulac.

- Mjesni odbor Bulevard - rekonstrukcija nogostupa u dijelu ulice Bulevard oslobođenja.

- Mjesni odbor Centar-Sušak - tehnička priprema za uređenje šetališta Antuna Kačića Miošića.

- Mjesni odbor Draga - tehnička priprema za uređenje okretišta za automobile u Gušću, asfaltiranje ceste na potezu od kućnog broja 23/3 u ulici Brig do bivše željezničke stanice, uređenje dijela ulice Pod Ohrušvom, sanacija stubišta koje povezuje naselje Tijani ispod volte do gornjih Tijana.

- Mjesni odbor Drenova - ispitivanje mogućnosti uređenja na 12 lokacija i eventualna tehnička priprema, sanacija ulice Stanka Frankovića od raskrižja sa ulicom Ivana Žorža do kraja ulice, uređenje nogostupa u ulici Grohovski put od Društvenog doma (Drenovski put broj 176) do mjesnog groblja Gornja Drenova, sanacija dijela Ulice Stranica i dijela ulice Ivana Žorža od križanja sa ulicom Orlanda Kučića.

- Mjesni odbor Gornja Vežica - uređenje okretišta u gornjoj ulici Ivana Matrljana i proširenje ulaza u istu ulicu - I. faza, sanacija dijela stubišta između ulice Ratka Petrovića i ulice Franje Belulovića.

- Mjesni odbor Grbci - preregulacija prometa u Grbcima i sanacija ulice Marije Grbac od raskrižja s Dražičkom ulicom do Primorske ulice, sanacija dijela nadhodnika Vrhovo.

- Mjesni odbor Kantrida - sanacija nogostupa u Pulskoj ulici od nogometnog igrališta do parkirališta »3. maj«, te sanacija ceste od stadiona do pošte, postava zaštitne ograde na pločniku Labinske ulice kod kućnih brojeva 33 i 35, uređenje privremenog rješenja odvodnje oborinskih voda ispod tenis terena u Marčeljevoj Dragi, tehnička priprema za uređenje nogostupa duž Ljubljanske ceste, uređenje dijela puta i stubišta u ulici Prolaz Marčeljeva Draga, sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici Prolaz Marčeljeva Draga.

- Mjesni odbor Kozala - preregulacija prometa u Trinajstićevoj ulici, uređenje prostora ispred zgrade Brajšina broj 11, te postavljanje rukohvata u prolazu pokraj marketa Kozala, postava zaštitnih stupića u Baštijanovoj ulici obostrano od kućnog broja 1 do kućnog broja 18, regulacija prometa u dijelu ulice Vjenceslava Novaka.

- Mjesni odbor Krimeja - uređenje raskrižja ulice Podvoljak i Kumičićeve ulice, sanacija dijela stuba Branka Žakule i stubišta pored kućnog broja 20 u ulici Krimeja, te postava rukohvata.

- Mjesni odbor Mlaka - uređenje neimenovanih stuba od ulice Giuseppa Duella kućni broj 2 do ulice Franje Čandeka kućni broj 11, izvedba rampe za invalide na južnom ulazu u ulici Giuseppa Duella kućni broj 2 i obilježavanje jednog parkirnog mjesta za invalide, uređenje križanja ulice Rikarda Benčića i ulice Giuseppa Duella, te preregulacija prometa u ulici Eugena Kovačića i ulici Remigio Picovicha, sanacija kolnika u dijelu ulice Podmurvice.

- Mjesni odbor Orehovica - asfaltiranje dijela ulice Braće Vlah, asfaltiranje dijela ulice Dragutina Tomića, postava ograde između kamenih zidova uz Grobničku cestu.

- Mjesni odbor Pašac - tehnička priprema za uređenje dijela nogostupa u ulici Balde Fućka, uređenje dijela nogostupa u ulici Balde Fućka.

- Mjesni odbor Pećine - asfaltiranje i obilježavanje parkirališta u ulici Janka Polić Kamova broj 95/a i 95/b, asfaltiranje dijela prilaznog puta ulici Janka Polić Kamova broj 101 i izvedba rampe, uređenje dijela prolaza u ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 108.

- Mjesni odbor Pehlin - sanacija ulice Pletenci na mjestima gdje je moguće, uređenje odvodnje oborinske vode od glavne ceste kod Osnovne škole do trafostanice u ulici Mihovilići, sanacija ulice Baretićevo - Androv breg od kućnog broja 17 do 34, ispitivanje mogućnosti uređenja na 13 lokacija i eventualna tehnička priprema, uređenje cesta na lokacijama gdje je moguće u dogovoru s mjesnim odborom, uređenje autobusnog ugibališta u Ćićarijskoj ulici broj 27.

- Mjesni odbor Podmurvice - analiza potrebe rekonstrukcije i dogradnje semaforskog sustava u Vukovarskoj ulici kod odvojka za trgovački centar »TUŠ« i izrada projekta, uređenje parkirališta u ulici Emilija Randića broj 18, zahvati radi unapređenja prometa u dogovoru s mjesnim odborom, sanacija ceste u ulici Plase kod kućnog broja 17/4, 17/6 i 22.

- Mjesni odbor Podvežica - uređenje platoa i postava rukohvata u ulici Drage Gervaisa broj 43, sanacija površine u ulici Martina Kontuša broj 33, uređenje pješačkog puta na prilazu dječjem igralištu u ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 5.

- Mjesni odbor Potok - uređenje ulice Potok od početka do kućnog broja 22.

- Mjesni odbor Srdoči - tehnička priprema za uređenje dijela ulice Ivana Dončevića, uređenje dijela parkirališta u ulici Gustava Krkleca - zapadni dio, sanacija dijela kolnika u ulici Mate Lovraka od raskrižja s ulicom Gustava Krkleca prema raskrižju s ulicom Marković.

- Mjesni odbor Sveti Kuzam - uređenje dijela nogostupa ulice Sveti Kuzam.

- Mjesni odbor Sveti Nikola - uređenje okoliša i prostora za parkiranje na zapadnoj strani zgrade u ulici Ivana Matetića Ronjgova broj 5, uređenje stubišta iz Becićeve ulice - na Novu cestu, sanacija dijela stubišta između Zametske ulice kućni broj 8 i 10 i stambenog niza »900«, uređenje ulice Ivana Matetića Ronjgova od kućnog broja 4 do broja 6a.

- Mjesni odbor Svilno - obnova dijela betonskog stubišta od glavne ceste prema staroj jezgri Svilna do »Galenskog laboratorija« i rješavanje odvodnje oborinskih voda.

- Mjesni odbor Škurinje - uređenje parkirališta na ulazu u Ulicu Save Jugo Bujkove i kod kućnog broja 44, preregulacija prometa u Drežničkoj ulici, obilježavanje novih parkirnih mjesta, obnova horizontalne i vertikalne signalizacije u naselju Škurinje, postava rukohvata po stubištima u naselju, uređenje pješačke staze u ulici Milana Rustanbega.

- Mjesni odbor Škurinjska Draga - postava zaštitnih stupića nasuprot kućnog broja 9 u ulici Mihačeva Draga, uređenje parkirališta u ulici Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7, uređenje sjevernog dijela kolnika u ulici Rastočine od kućnog broja 4 do 7, uređenje dijela nogostupa u ulici Rastočine od kućnog broja 1 na dalje, sanacija ulice Mihačeva Draga kod kućnog broja 34 i broja Š7.

- Mjesni odbor Trsat - sanacija nogostupa u ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 1 do 27, uređenje spoja ulice Put Vinka Valkovića Poleta i Trsatskih stuba, tehnička priprema za uređenje parkirališta na Trsatu iza Dvorane mladosti i iza kućnog broja 56 u ulici Slavka Krautzeka.

- Mjesni odbor Turnić - uređenje pješačkog prolaza od ulice Antuna Barca kućni broj 3a prema sjevernom parkiralištu i trgovačkom centru »TUŠ«, sanacija dijela pločnika u pasažu poslovne zgrade u ulici Franje Čandeka broj 36b i 36c.

- Mjesni odbor Vojak - sanacija nogostupa ispred garaža u ulici Nike Katunara broj 4, sanacija nogostupa ispred garaža u ulici Drage Šćitara od kućnog broja 22 do kućnog

broja 26, uređenje zida u ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 82 do kućnog broja 96.

- Mjesni odbor Zamet - sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici Milice Jadranić broj 12a, sanacija kolnika u Bitorajskoj ulici, sanacija kolnika u ulici Zametskog korena, sanacija kolnika u ulici Stari put, sanacija kolnika u Bilogorskoj ulici, preregulacija prometa u ulici Braće Bačić i ulici Slavka Tomašića, uređenje ulice Josipa Mohorića.

Glava III. mijenja se i glasi:

»III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 19.669.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 251,52 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno-prometnih površina i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 18.299.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Redovno održavanje 8.316.000,00 kn

2. Pojačano održavanje 2.862.000,00 kn

3. Prometne zahvate 1.485.000,00 kn

4.Ulaganje u sustav automatskog
upravljanja prometom 2.300.000,00 kn

5. Osiguranje AUP-a 30.000,00 kn

6. Ostale radove 1.022.000,00 kn

7.Naknada za obavljanje poslova
održavanja cesta i za obavljanje
poslova AUP-a 2.284.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

1.1. manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama.

1.2. Veće zahvate pod kojima se planira:

1.1.1. sanacija kolnika ceste prema naselju Grbaste (Svilno) dužine 250 m, površine 1000 m2,

1.1.2. ohrapljivanje dijela Labinske ulice na spoju sa Liburnijskom ulicom i ulicom Ante Pilepića na spoju sa ulicom Petra Jurčića dužine 80 m,

1.1.3. uređenje dijela Radničke ulice od Orijentovog igrališta do križanja sa ulicom Tihovac u dužini 85 m, površine 400 m2,

1.1.4. sanacija kolničke konstrukcije ulice Uspon Tome Ladislava Salite, površina zahvata 500 m2,

1.1.5. sanacija dijela nogostupa u Opatijskoj ulici dužine 300 m kod Kampa »Preluk«,

1.1.6. uređenje nogostupa u ulici Janka Polić Kamova br. 39,

1.1.7. sanacija sjevernog i dijela južnog nogostupa ulice Andre Benussija, dužine 100m,

1.1.8. sanacija spoja ulice Podvoljak sa Kumičićevom ulicom,

1.1.9. uređenje prolaza od Kumičićeve ulice prema Švalbinoj ulici,

1.1.10. uređenje pristupnog puta i parkirališta objekata za održavanje svjetskog padobranskog prvenstva,

1.1.11. sanacija krivina i kolnika u ulici Pulac,

1.1.12. uređenje Ulice Vrhovo,

1.3. Zimska služba

1.4. Održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije,

1.5. Sanacija potpornih, obložnih zidova i ograda,

1.6. Odvodnja oborinskih voda,

1.7. Zaštitne metalne ograde i stupići,

1.8. Sanacija stjenskih pokosa,

1.9. Uništavanje nepoželjne vegetacije,

1.10. Održavanje betonskih graničnika,

1.11. Obilježavanje naziva ulica.

2. U okviru pojačanog održavanja obavljat će se sljedeći radovi:

2.1. uređenje nogostupa u ulici Balda Fućka, dužine 700 m,

2.2. sanacija konstrukcije i uređenje partera šetališta uzduž Rječine od mosta ulice Slavka Cindrića do ulaza u Lučko područje u dužini cca 200 m,

2.3. sanacija kolnika Bakarske ulice od Salezijanske crkve do ulice Andre Benussija, dužine 400 m,

2.4. izrada tehničke dokumentacije za Pionirsku ulicu A,B,C,D,

2.5. sanacija odvodnje oborinskih voda u Ćićarijskoj ulici i zapadnom dijelu ulice Hosti i Bogomila Čikovića Marčeva, dužine 300 m,

2.6. sanacija sjevernog nogostupa u ulici Ivana Gorana Kovačića u dužini 400 m,

2.7. sanacija ceste i parkirališta u Šibenskoj ulici kod kućnih brojeva 1, 5, 7 i 9, dužine 400 m, površine 1500 m2,

2.8. sanacija kolnika u ulici Ratka Petrovića, dužine cca 200 m,

2.9. sanacija dijela kolnika i nogostupa u Pulskoj ulici dužine 200 m od raskrižja sa Liburnijskom ulicom do ulaza u Brodogradilište »3. maj«.

2.10. Nastavak uređenja nogostupa u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca, dužine 540 m.

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1. realizacija projekta preregulacije prometa na raskrižju Libunijske ulice i Pulske ulice,

3.2. realizacija projekta semaforizacije prometa na raskrižju Liburnijske ulice i Pulske ulice,

3.3. postava zaštitnih stupića u užem centru grada,

1.4. postava rampi za invalide i ostali manji prometni zahvati,

1.5. postava demontažnih stupića za ulaz na Korzo

1.6. ostali projekti i istraživanja.

4. Ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom obuhvaća radove na realizaciji projekta automatskog upravljanja prometom.

5. Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su geodetski, izrada projekta, obavijesti, radovi u mogućim incidentnim i ostalim situacijama (bujične vode, naplavine, razna urušavanja i slično), te imovinsko-pravna priprema za uređenje cesta.»

2. Čišćenje slivnika 1.370.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika, te čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić«.

U Glavi IV. broj »1.500.000,00« zamjenjuje se brojem »400.000,00«.

Glava V. mijenja se i glasi:

»V. JAVNA RASVJETA 11.094.000,00 kn

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (oktlanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita, te održavanje razvodnih ormara).

- investicijsko održavanje javne rasvjete (rekonstrukcija rasvjete od križanja Vukovarske ulice i ulice Rujevica do početka naselja Minakovo - 23 nova rasvjetna mjesta, rekonstrukcija rasvjete podvožnjaka u ulici Janka Polić Kamova i Bulevard oslobođenja, rekonstrukcija rasvjete dijela

Zvonimirove ulice - 20 novih rasvjetnih mjesta, te uređenje dekorativne rasvjete Trsatske gradine).

- proširenje javne rasvjete (izvedba radova na približno 25 lokacija - 70 novih rasvjetnih mjesta),

- nabavka opreme za ažuriranje postojećeg GIS projekta javne rasvjete.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. broj »88.321.000,00« zamjenjuje se brojem »86.446.000,00«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/113

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr