SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 39. Utorak, 7. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
116

110.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02 i 30/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2004. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2004. godini

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2004. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03) u članku 2. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 28., 29., 31., 32. i 33. mijenjaju se i glase:

»1 MO BANDEROVO

UKUPNO: 87.000,00 kn


1.1 Sanacija prilaznih stuba i prilaznog puta u Velebitskoj ulici prema zgradama kućni broj 9, 13 i 17 20.000,00 kn 1.2 Sanacija dijela Velebitske ulice 56.000,00 kn 1.3 Sanacija prostora uz kolnik kod stuba iz Ulice Corado Illiasich na Osječku ulicu i stuba

iz Velebitske ulice na Ulicu Mire Raduna Ban 11.000,00 kn

2 MO BELVEDER

UKUPNO: 135.000,00 kn


2.1 Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnog broja 6 35.000,00 kn 2.2 Postava zaštitnih stupića s obje strane kolnika na dio nogostupa Ulice Stjepana Vidulića 30.000,00 kn 2.3 Sanacija krajnjeg dijela Ulice Stjepana Vidulića 40.000,00 kn 2.4 Sanacija zida u Ulici Ljudevita Matešića nasuprot kućnog broja 17 10.000,00 kn 2.5 Obnova živice i travnjaka između ulica Laginjina i Brajšina 20.000,00 kn

3 MO BRAJDA - DOLAC

UKUPNO: 207.000,00 kn


3.1 Postava dječjih sprava u parku Pomerio 25.000,00 kn 3.2 Uređenje parka Pomerio 30.000,00 kn 3.3 Sanacija Ulice Uski prolaz 138.000,00 kn 3.4 Postava zaštitnih ograda i stupića u centru Grada 14.000,00 kn

4 MO BRAŠĆINE - PULAC

UKUPNO: 521.000,00 kn


4.1 Asfaltiranje ceste na Pulcu od kućnog broja 34/4 do kućnog broja 69 194.000,00 kn 4.2 Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 53 do vrha ulice 68.000,00 kn 4.3 Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića kućni broj 18 59.000,00 kn 4.4 Raščišćavanje zelene površine nakon uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića kućni broj 18 15.000,00 kn 4.5 Sanacija Ulice Brašćine od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i prema Ulici Zeleni put

kućni broj 5 53.000,00 kn 4.6 Sanacija nogostupa ispred Osnovne škole »Belveder« 89.000,00 kn 4.7 Uređenje prilaza zgradama broj 63 i 65 u Ulici Kozala 15.000,00 kn

4.8 Uređenje bankina i asfaltiranje dijela Ulice Pulac 28.000,00 kn

6 MO CENTAR - SUŠAK

UKUPNO: 108.000,00 kn


6.1 Tehnička priprema za uređenje Šetališta Andrije Kačića Miošića 30.000,00 kn 6.2 Tehnička priprema za rekonstrukciju rasvjete pothodnika ispod Istočnog izlaza 25.000,00 kn 6.3 Rekonstrukcija rasvjete pothodnika ispod Istočnog izlaza - I. faza 38.000,00 kn 6.4 Hortikulturno uređenje površine oko Istočnog izlaza 15.000,00 kn

7 MO DRAGA

UKUPNO: 187.000,00 kn


7.1 Tehnička priprema za uređenje okretišta za automobile u Ulici Gušć 21.000,00 kn 7.2 Asfaltiranje ceste na potezu od kućnog broja 23/3 u Ulici Brig do bivše željezničke stanice 63.000,00 kn 7.3 Uređenje dijela Ulice Pod Ohrušvom 77.000,00 kn 7.4 Prilagodba projekta i ishođenje dozvole za postavu autobusne čekaonice u Ulici Orlići kod kućnog

broja 7d u pravcu grada 3.000,00 kn 7.5 Sanacija stubišta koje povezuje naselje Tijani ispod volte do Gornjih Tijana 23.000,00 kn

8 MO DRENOVA

UKUPNO: 1.061.000,00 kn


8.1 Ispitivanje mogućnosti uređenja na 12 lokacija i eventualna tehnička priprema 56.000,00 kn 8.2 Sanacija Ulice Stanka Frankovića od raskrižja s Ulicom Ivana Žorža do kraja ulice 377.000,00 kn 8.3 Uređenje nogostupa u Ulici Grohovski put od Društvenog doma (Drenovski put kućni broj 176)

do Mjesnog groblja Gornja Drenova 220.000,00 kn 8.4 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na Cvetkovom trgu 6.000,00 kn 8.5 Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Ive Lole Ribara - okretište autobusa 115.000,00 kn 8.6 Uređenje prostora za smještaj kontejnera za smeće, u dogovoru s Mjesnim odborom Drenova 20.000,00 kn 8.7 Proširenje javne rasvjete u Ulici Grohovski put od kućnog broja 22 do kućnog broja 26 5.000,00 kn 8.8 Proširenje javne rasvjete u Ulici Put k igralištu kod kućnog broja 20 19.000,00 kn 8.9 Tehnička priprema za postavu ormarića za električnu energiju u naselju Grohovo,

na autobusnom okretištu 10.000,00 kn 8.10 Postava ormarića za električnu energiju u naselju Grohovo, na autobusnom okretištu 55.000,00 kn 8.11 Sanacija dijela Ulice Stranica i dijela Ulice Ivana Žorža od križanja s Ulicom Orlanda Kučića 178.000,00 kn

10 MO GRBCI

UKUPNO: 222.000,00 kn


10.1 Preregulacija prometa u Grbcima i sanacija Ulice Marije Grbac od raskrižja s Ulicom Dražička

do Primorske ulice 207.000,00 kn 10.2 Sanacija dijela nathodnika Vrhovo 15.000,00 kn

11 MO KANTRIDA

UKUPNO: 738.000,00 kn


11.1 Sanacija nogostupa u Pulskoj ulici od nogometnog igrališta do parkirališta »3 Maj«, te sanacija

ceste od stadiona do pošte 345.000,00 kn 11.2 Postava zaštitne ograde na pločniku Labinske ulice kod kućnih brojeva 33 i 35 15.000,00 kn 11.3 Postava dječjih sprava u Bujskoj ulici kućni broj 15 11.000,00 kn 11.4 Uređenje privremenog rješenja odvodnje oborinskih voda ispod tenis terena u Marčeljevoj Dragi 161.000,00 kn 11.5 Uređenje vidikovca kraj kućnog broja 24 u Ulici Portić 17.000,00 kn 11.6 Postava dvije klupe na vidikovcu kraj kućnog broja 24 u Ulici Portić 3.000,00 kn 11.7 Tehnička priprema za uređenje nogostupa duž Ljubljanske ceste 21.000,00 kn 11.8 Uređenje dijela puta i stubišta u Ulici Prolaz Marčeljeva draga 62.000,00 kn 11.9 Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Prolaz Marčeljeva Draga 103.000,00 kn

12 MO KOZALA

UKUPNO: 213.000,00 kn


12.1 Preregulacija prometa u Trinajstićevoj ulici 30.000,00 kn 12.2 Uređenje zelene površine nasuprot kućnog broja 14 u Trinajstićevoj ulici 20.000,00 kn 12.3 Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Milanovića kućni broj 29 9.000,00 kn 12.4 Uređenje prostora ispred zgrade Brajšine kućni broj 11, te postavljanje rukohvata u prolazu

pokraj marketa Kozala 50.000,00 kn 12.5 Postava zaštitnih stupića u Ulici Baštijanova obostrano od broja1 do broja 18 8.000,00 kn 12.6 Uređenje zelene površine sjeverno od kućnog broja 31 u Ulici Bože Milanovića 17.000,00 kn 12.7 Tehnička priprema za uređenje zelene površine između Ulice Bože Milanovića kućni broj 2 i

Ulice Silvia Bačića kućni broj 39 25.000,00 kn 12.8 Regulacija prometa u dijelu Ulice Vjenceslava Novaka 15.000,00 kn 12.9 Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Ulici Bože Milanovića sjeverno od

kućnog broja 31 39.000,00 kn

13 MO KRIMEJA

UKUPNO: 117.000,00 kn


13.1 Uređenje raskrižja Ulice Podvoljak i Kumičićeve ulice 30.000,00 kn 13.2 Sanacija dijela stuba Branka Žakule i stubišta pored kućnog broja 20 u Ulici Krimeja,

te postava rukohvata 50.000,00 kn 13.3 Dodatno uređenje parka ispod Ulice Krimeja, na križanju s Kumičićevom ulicom 30.000,00 kn 13.4 Uređenje parka u Ulici Dane Godine između kućnih brojeva 5 i 7 5.000,00 kn 13.5 Postava zaštitne ograde između dječjeg igrališta i zgrade kućni broj 10 u Ulici Krimeja 2.000,00 kn

15 MO MLAKA

UKUPNO: 180.000,00 kn


15.1 Sadnja drvoreda na parkiralištu u Ulici Podmurvice ispred kućnih brojeva 40, 42, 44 i 46 17.000,00 kn 15.2 Uređenje neimenovanih stuba od Ulice Giuseppe Duella kućni broj 2 do Ulice Franje Čandeka

kućni broj 11 20.000,00 kn 15.3 Uklanjanje stola za stolni tenis i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića ispred kućnih

brojeva 1, 3 i 5 30.000,00 kn 15.4 Postava dječje sprave na dječjem igralištu u Ulici Rikarda Benčića ispred kućnih brojeva 1, 3 i 5 12.000,00 kn 15.5 Hortikulturno uređenje s obje strane stuba uz Osnovnu školu »Podmurvice« 29.000,00 kn 15.6 Izvedba rampe za invalide na južnom ulazu u Ulicu Giuseppe Duella kućni broj 2 i obilježavanje

jednog parkirnog mjesta za invalide 6.000,00 kn 15.7 Proširenje javne rasvjete na putu za park Mlaka između Osnovne škole Podmurvice i zgrade

kućni broj 8 u Ulici Podmurvice 26.000,00 kn 15.8 Uređenje križanja Ulice Rikarda Benčića i Ulice Giuseppe Duella, te preregulacija prometa u

Ulici Eugena Kovačića i Ulici Remigia Picovicha 36.000,00 kn 15.9 Sanacija kolnika u dijelu Ulice Podmurvice 4.000,00 kn

16 MO OREHOVICA

UKUPNO: 123.000,00 kn


16.1 Asfaltiranje dijela Ulice Braće Vlah 31.000,00 kn 16.2 Asfaltiranje dijela Ulice Dragutina Tomića 80.000,00 kn 16.3 Postava ograde između kamenih zidova uz Grobničku cestu 12.000,00 kn

18 MO PEĆINE

UKUPNO: 127.000,00 kn


18.1 Tehnička priprema za postavu dviju autobusnih čekaonica u Ulici Šetalište XIII. divizije 12.000,00 kn 18.2 Asfaltiranje i obilježavanje parkirališta u Ulici Janka Polić Kamova kućni broj 95a i 95 b 49.000,00 kn 18.3 Asfaltiranje dijela prilaznog puta Janka Polić Kamova kućni broj 101 i izvedba rampe 55.000,00 kn 18.4 Uređenje dijela prolaza u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 108 11.000,00 kn

19 MO PEHLIN

UKUPNO: 634.000,00 kn


19.1 Sanacija Ulice Pletenci na mjestima gdje je moguće 95.000,00 kn 19.2 Proširenje javne rasvjete u Ulici Pletenci od kućnog broja 27 do 30 i uz dio zelenog pojasa 36.000,00 kn 19.3 Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići od Osnovne škole Pehlin do trafostanice 12.000,00 kn 19.4 Uređenje odvodnje oborinske vode od glavne ceste kod Osnovne škole do trafostanice u

Ulici Mihovilići 27.000,00 kn 19.5 Sanacija Ulice Baretićevo - Androv breg od kućnog broja 17 do 34 97.000,00 kn 19.6 Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 4 i 22 4.000,00 kn 19.7 Proširenje javne rasvjete Ulice Androv breg od kućnog broja 35 na dalje 28.000,00 kn 19.8 Ispitivanje mogućnosti uređenja na 13 lokacija i eventualna tehnička priprema 18.000,00 kn 19.9 Uređenja cesta na lokacijama gdje je moguće u dogovoru sa Mjesnim odborom 83.000,00 kn 19.10 Uređenje autobusnog ugibališta u Ćićarijskoj ulici broj 27, te sanacija upojnih bunara u

Hostima i Blažićevu 73.000,00 kn 19.11 Uređenje zelene površine u parku Baretićevo 44.000,00 kn 19.12 Postava dvije klupe ispred zdravstvenog centra »Pehlin - Marinići» 5.000,00 kn 19.13 Tehnička priprema za uređenje rekreacione zone 75.000,00 kn 19.14 Uređenje dijela Ulice Hosti od trafostanice do kućnog broja 18 37.000,00 kn

20 MO PODMURVICE

UKUPNO: 203.000,00 kn


20.1 Analiza potrebe rekonstrukcije i dogradnje semaforskog sustava u Vukovarskoj ulici kod

odvojka za trgovački centar »Tuš« i izrada projekta 50.000,00 kn 20.2 Uređenje parkirališta u Ulici Emilija Randića kućni broj 18 110.000,00 kn 20.3 Zahvati radi unapređenja prometa u dogovoru s Mjesnim odborom 33.000,00 kn 20.4 Sanacija ceste u Ulici Plase kod kućnog broja 17/4, 17/6 i 22 10.000,00 kn

21 MO PODVEŽICA

UKUPNO: 238.000,00 kn


21.1 Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od Ulice Drage Gervaisa kućni broj 64 27.000,00 kn 21.2 Opremanje dječjeg igrališta u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68a 27.000,00 kn 21.3 Obnova partera u Ulici Brdo kod kućnog broja 10 5.000,00 kn 21.4 Uređenje platoa i postava rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kućni broj 43 24.000,00 kn 21.5 Hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 37 i 39 49.000,00 kn 21.6 Uređenje javne površine kraj boćališta u Radničkoj ulici 21.000,00 kn 21.7 Sanacija površine u Ulici Martina Kontuša kućni broj 33 74.000,00 kn 21.8 Uređenje pješačkog puta na prilazu dječjem igralištu u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 5 11.000,00 kn

23 MO SRDOČI

UKUPNO: 700.000,00 kn 23.1 Tehnička priprema za uređenje dijela Ulice Ivana Dončevića 12.000,00 kn 23.2 Uređenje dijela parkirališta u Ulici Gustava Krkleca - zapadni dio 620.000,00 kn 23.3 Sanacija dijela kolnika u Ulici Mate Lovraka od raskrižja s Ulicom Gustava Krkleca prema

raskrižju s Ulicom Markovići 68.000,00 kn

25 MO SVETI NIKOLA

UKUPNO: 353.000,00 kn


25.1 Uređenje okoliša i prostora za parkiranje na zapadnoj strani zgrade u Ulici Ivana Matetića

Ronjgova kućni broj 5 162.000,00 kn 25.2 Uređenje stubišta iz Becićeve ulice na Novu cestu 70.000,00 kn 25.3 Uređenje zelenih površina na prostoru stambenog niza »900« 50.000,00 kn 25.4 Sanacija dijela stubišta između kućnih brojeva 8 i 10 u Zametskoj ulici, te stambenog niza »900« 53.000,00 kn 25.5 Uređenje Ulice Ivana Matetića Ronjgova od kućnog broja 4 do kućnog broja 16a 18.000,00 kn

28 MO ŠKURINJE

UKUPNO: 583.000,00 kn


28.1 Uređenje parkirališta na ulazu u Ulicu Save Jugo Bujkove i kod kućnog broja 44 200.000,00 kn 28.2 Preregulacija prometa u Drežničkoj ulici 34.000,00 kn 28.3 Obilježavanje novih parkirnih mjesta, obnova horizontalne i vertikalne signalizacije u

naselju Škurinje 47.000,00 kn 28.4 Proširenje javne rasvjete u Budičinovoj ulici od kućnog broja 24 do 30 48.000,00 kn 28.5 Uklanjanje kupiništa uz Ulicu Ive Lole Ribara prema Ulici Save Jugo Bujkove i Ulici Ive Lole

Ribara prema Ulici Milana Rustanbega 83.000,00 kn 28.6 Postava košarica za otpatke u parku kod zaobilaznice 3.000,00 kn 28.7 Uređenje zelene površine u Drežničkoj ulici kod kućnog broja 7 44.000,00 kn 28.8 Hortikulturno uređenje betonskog korita ispred zgrada kućni broj 36 i 38 u Ulici Save

Jugo Bujkove 4.000,00 kn 28.9 Dodatno uređenje igrališta pri kraju Ulice Save Jugo Bujkove sa sjeverne strane 15.000,00 kn 28.10 Postava dječjih sprava na igralištu pri kraju Ulice Save Jugo Bujkove sa sjeverne strane 23.000,00 kn 28.11 Postava rukohvata po stubištima u naselju 42.000,00 kn 28.12 Uređenje pješačke staze u Ulici Milana Rustambega 40.000,00 kn

29 MO ŠKURINJSKA DRAGA

UKUPNO: 492.000,00 kn


29.1 Postava zaštitnih stupića nasuprot kućnog broja 9 u Ulici Mihačeva Draga 30.000,00 kn 29.2 Uređenje parkirališta u Ulici Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7 120.000,00 kn 29.3 Uređenje sjevernog dijela kolnika u Ulici Rastočine od kućnog broja 4 do 7 103.000,00 kn 29.4 Uklanjanje kupiništa u Ulici Mihačeva Draga iznad kućnog broja 21 40.000,00 kn 29.5 Sanacija divljeg deponija u Ulici Mihačeva Draga iznad kućnog broja 21 40.000,00 kn 29.6 Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Rastočine od kućni broj 7 do kućnog broja 5a 14.000,00 kn 29.7 Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 24 do kućnog broja 30/2 18.000,00 kn 29.8 Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga kućni broj 35 60.000,00 kn 29.9 Uređenje dijela nogostupa u Ulici Rastočine od kućnog broja 1 na dalje 15.000,00 kn 29.10 Sanacija Ulice Mihačeva Draga kod kućnog broja 34 i broja Š7. 52.000,00 kn

31 MO TURNIĆ

UKUPNO: 164.000,00 kn


31.1 Uklanjanje kupiništa sa sjeverne strane stambene zgrade u Ulici Antuna Kosića Rika

kućni broj 8 21.000,00 kn 31.2 Tehnička priprema za uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Franje Čandeka kućni broj 34 34.000,00 kn 31.3 Uređenje pješačkog prolaza od Ulice Antuna Barca kućni broj 3a prema sjevernom parkiralištu i

trgovačkog centra »Tuš« 72.000,00 kn 31.4 Proširenje javne rasvjete pasaža poslovne zgrade u Ulici Franje Čandeka kućni broj 36b i 36c 20.000,00 kn 31.5 Sanacija dijela pločnika u pasažu poslovne zgrade u Ulici Franje Čandeka kućni broj 36b i 36c 17.000,00 kn

32 MO VOJAK

UKUPNO: 112.000,00 kn


32.1 Sanacija nogostupa ispred garaža u Ulici Nike Katunara broj 4 39.000,00 kn 32.2 Sanacija nogostupa ispred garaža u Ulici Drage Šćitara od kućnog broja 22 do kućnog broja 26 44.000,00 kn 32.3 Uređenje zida u Ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 82 do kućnog broja 96 29.000,00 kn

33 MO ZAMET

UKUPNO: 1.433.000,00 kn


33.1 Nastavak uređenja površine oko zametske crkve 35.000,00 kn 33.2 Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića odvojak kod kućnog broja 1 3.000,00 kn 33.3 Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića odvojak prema kućnom broju 43a do

kućnog broja 49 i 47 32.000,00 kn 33.4 Proširenje javne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 54 do kućnog

broja 62A 12.000,00 kn 33.5 Proširenje javne rasvjete u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 1 do spoja s Ulicom Slavka

Tomašića kod kućnog broja 2 60.000,00 kn 33.6 Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Braće Baćić kućni broj 38 48.000,00 kn 33.7 Proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Sušnja od kućnog broja 13 do kućnog broja 15 7.000,00 kn 33.8 Proširenje javne rasvjete u Ulici Čavalsko od kućnog broja 1 do broja17 85.000,00 kn 33.9 Proširenje javne rasvjete u Ulici Milice Jadranić, te odvojka od kućnog broja 33 do kućnog

broja 35 i kućnog broja 35D 54.000,00 kn 33.10 Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića na okretištu autobusne linije broj 17 12.000,00 kn 33.11 Proširenje javne rasvjete u Ulici Škrobotovec - Bartolovo kućni broj 2 8.000,00 kn 33.12 Proširenje javne rasvjete u Ulici Milana Udovića od kućnog broja 2 do kućnog broja 10 20.000,00 kn 33.13 Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 34 24.000,00 kn 33.14 Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici braće Cetina kućni broj 13 45.000,00 kn 33.15 Uređenje podesta za kontejner u Ulici braće Bačić kućni broj 36 5.000,00 kn 33.16 Postava košarice za otpatke na dječjem igralištu kod kućnog broja 38 u Ulici braće Bačić 1.000,00 kn 33.17 Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Milice Jadranić kućni broj 12A 88.000,00 kn 33.18 Sanacija kolnika u Bitorajskoj ulici 180.000,00 kn 33.19 Sanacija kolnika u Ulici Zametskog korena 212.000,00 kn 33.20 Sanacija kolnika u Ulici Stari put 100.000,00 kn 33.21 Sanacija kolnika u Bilogorskoj ulici 250.000,00 kn 33.22 Preregulacija prometa u Ulici braće Bačić i Ulici Slavka Tomašića 35.000,00 kn 33.23 Uređenje Ulice Josipa Mohorića 117.000,00 kn.«


Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/115

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr