SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i 144/12), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/ 01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 28. Statuta Grada Bakra (SN PGŽ 25/09, 37/09i 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 40. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. g. donijelo

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra
u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2012. godini

1.Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2012 . godini donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2012. g., na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 29. studenoga 2012. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2012. godini.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 3.395.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 3.277.728,18 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2012. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 3. Programa osigurana su sredstva radi potpora za novorođenu djecu, pomoći socijalno ugroženim obiteljima, pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima, te za pomoći invalidnim i hendikepiranim osobama u ukupnom iznosu od 2.789.000,00 kn. Realizirano je 2.747.368,13 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Potpore roditeljima za novorođenčad

150.000,00

152.000,00

2. Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva

30.000,00

33.150,00

3. Ostale pomoći obiteljima

150.000,00

146.920,54

4. Pomoć za troškove prehrane u produženom bor.

50.000,00

52.413,75

5. Pomoć za troškove električne energije

185.000,00

187.260,00

6. Putni troškovi učenika i studenata

60.000,00

41.984,00

7. Pomoć obiteljima za prehranu

860.000,00

874.399,11

8. Pomoć obiteljima za troškove stanovanja

60.000,00

65.300,00

9. Pomoć za troškove marende učenika OŠ

100.000,00

107.757,80

10. Pomoć za prehranu dojenčadi i male djece

30.000,00

19.936,76

11. subvencija boravka djece u dječjim vrtićima

585.000,00

589.150,00

12. Pomoć za udžbenike po socijalnom programu

70.000,00

64.556,00

13. Stipendije i školarine po soc. programu

74.000,00

73.200,00

 

14. Pomoći obiteljima u slučaju element. nepogoda

20.000,00

9.978,12

 

15. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

100.000,00

101.000,00

16. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

30.000,00

7.000,00

17. Financiranje tr. asistenata u nastavi

90.000,00

83.316,80

18. Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci

140.000,00

134.293,00

19. Besplatne marende za uč. s pos.potrebama

5.000.00

3.752,25

UKUPNO:

2.789.000,00

2.747,368,13

3.2.Člankom 4. Programa osigurana su sredstva u iznosu od 602.000,00 kuna radi ostvarivanja programa poboljšanja zdravstvenog standarda, borbe protiv ovisnosti, subvencioniranja Udruge umirovljenika Grada Bakra te ostalih pomoći udrugama i društvima. Realizirano je 564.153,24 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Donacija za patronažu

10.000,00

0,00

2. Preventivna zdravstvena zaštita

150.000,00

150.000,00

3. Program cijepljenja protiv HPV-a

30.000,00

18.191,00

4. Subvencioniranje Udruge dijabetičara Grada Bakra

20.000,00

20.000,00

5. Ostale pomoći društvima i udrugama

12.000,00

14.000,00

6. Subvencioniranje DDK Grada Bakra

13.000,00

13.000,00

7. Donacija za zdrav. zaštitu predškolske djece

15.000,00

15.000,00

 

8. Donacija za palijativnu skrb

27.000,00

27.000,00

9. Subvencioniranje Udruge Zdrav život

8.000,00

8.000,00

10.Kap. donacija Thalasoterapiji Opatija za nabavku kap. neinvazivne kardiološke opreme

50.000,00

50.000,00

11. Donacija Udruzi VITA Bakar

12.000,00

12.000,00

12. Donacija PGŽ za program suzbijanja ovisnosti o drogama

7.000,00

7.000,00

13. Donacija Klubu liječenih alkoholičara

15.000,00

15.000,00

14. Donacija Udruzi umirovljenika Grada Bakra

120.000,00

120,000,00

16. Donacija Hrvatskom crvenom križu

104.000,00

48.209,76

17. Kap.donacija centru za soc. skrb Rijeka

13.000,00

12.959,29

UKUPNO:

606.000,00

530.360,05

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-02-03/1-13-14

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr