SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) i članka 28. Statuta Grada Bakra (SN PGŽ 25/09,37/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 40. sjednici održanoj 28.ožujka 2013.g. donijelo ovu

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra
u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja
i obrazovanja za 2012. godinu

1.Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2012. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2012. g., na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 29. studenoga 2012. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2012. godinu.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 6.479.500,00 kuna, a utrošeno je ukupno 6.363.031,90 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2012. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 3. točkom 1. Programa osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju Dječji vrtić Bakar u iznosu od 2.670.000,00 kn. Realizirano je 2.607.209,02 kuna.

3.2.Člankom 3. točkom 2. Programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.630.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točke 2. Programa. Realizirano je 1.617.462,50 kn.

3.3.Člankom 3. točkom 3. Programa osigurana su sredstva za besplatni boravak djece u vrtićima čiji roditelji koriste prava iz socijalnog programa Grada Bakra u ukupnom iznosu od 585.000,00 kn. Realizirano je 589.150,00 kn.

4.Člankom 10. Programa radi ostvarivanja programa obrazovanja bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.168.500,00 kn, od čega je realizirano 1.095.101,62 kn.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1.Poboljšanje pedagoškog standarda u osnovnim i srednjoj školi na
području Grada Bakra

320.000,00

316.923,60

2. Poticanje učenika i studenata s područja Grada Bakra

326.000,00

325.600,00

3. Pomoć učenicima i studentima

140.000,00

129.982,94

4. Savjet mladih

10.00000

0.00

 

5. Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar

150.000,00

150.000,00

6. Knjižničarstvo

24.000,00

22.770,26

UKUPNO:

970,000,00

945.276,72

4.1.Člankom 11. Programa osigurana su bila sredstva za potrebe poslovanja Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 624.500,00 kn. Ista su realizirana u iznosu od 603.933,66 kn.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-02-03/1-13-13

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr