SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11 i 144/12) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« 25/09, 7/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 40. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. g. donijelo

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih i ostalih potreba
Grada Bakra u kulturi za 2012. godinu

1.Program javnih i ostalih potreba u kulturi za 2012. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2012. g., na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 29. studenog 2012. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2012. godinu.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 1.950.500,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.479.421,70 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2012. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 2. Programa predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih udruga u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna. Realizirano je 250.000,00 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. KUD »SLOGA« Hreljin

40.000,00

40.000,00

2. KUU »SKLAD« Bakar

25.000,00

25.000,00

3. KUU »SV. AMBROZ« Škrljevo

6.000,00

6.000,00

4. Ženska klapa« HRELJIN«

20.000,00

20.000,00

5. Dječji zbor »PRAPUTNJARSKI SLAVIĆI« Praputnjak

20.000,00

20.000,00

6. Udruga »PLAVI KVARNER« Kukuljanovo

10.000,00

10.000,00

7. KUD »ŽAŽARA« Zlobin

30.000,00

30.000,00

8. KUD »PRIMORKA« Krasica

56.000,00

56.000,00

10. KČS »Bakarskog kraja« Škrljevo

27.000,00

27.000,00

11. KDU »PRAPUTNJAK« Praputnjak

8.000,00

8.000,00

12. Udruga»TEŽAKINJE I TEŽAKI Z PRAPUTNJAKA«

3.000,00

3.000,00

13. Udruga »Euterpa«

5.000,00

5.000,00

UKUPNO

250.000,00

250.000,00

3.2.Člankom 3. Programa predviđena su sredstva za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga u ukupnom iznosu od 302.500,00 kuna. Realizirano je 304.500,00 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Udruga »GRADSKA STRAŽA 1848« Bakar

40.000,00

40.000,00

7. Udruga »BAKARSKA ŽENA« Bakar

13.500,00

13.500,00

4. Udruga »NEMEZIS« Škrljevo

10.000,00

10.000,00

5. Društvo »NAŠA DJECA« Bakar

20.000,00

20.000,00

11. Planinarsko društvo »BAKAR«

2.000,00

2.000,00

10. Udruga »ASTRA« Krasica

12.000,00

12.000,00

12. Udruga antifašističkih boraca Grada Bakra

8.000,00

8.000,00

6. UDVDR PGŽ - Ogranak Bakar

25.000,00

25.000,00

 

13. Tekuće donacije ostalim društvima i udrugama

28.000,00

28.000,00

3. Donacije maškaranim Udrugama Grada Bakra

64.000,00

66.000,00

8. Donacija Pomorskom radio Bakru

65.000,00

65.000,00

9. Donacija Gorskoj službi spašavanja Rijeka

15.000,00

15.000,00

UKUPNO

302.500,00

304.500,00

3.3.Člankom 4. Programa osigurana su bila sredstva za posebne programe u kulturi u iznosu od 738.000,00 kuna. Ostvareno je 682.607,37 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Izdavačka djelatnost

125.000,00

123.217,55

2. Kulturne manifestacije

576.000,00

552.867,32

3. Promidžba i informiranje

25.000,00

2.522,50

4. Izložbe

12.000,00

4.000,00

UKUPNO

738.000,00

682.607,37

3.4.Člankom 5. Programa bila su predviđena sredstva za rad i aktivnosti na očuvanju spomeničke baštine u vrijednosti od 655.000,00 kuna. Realizirano je 238.566,20 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Uređenje gradskih Kaštela

85.000,00

0,00

2. Kapitalna ulaganja u crkvene objekte

360.000,00

85.714,00

3. Ostale aktivnosti na očuvanju spomeničke baštine

10.000,00

10.900,00

4. Sanacija Turske kuću u Bakru

100.000,00

101.992,03

5. Sanacija etno kuće Marohnić

100.000,00

39.960,17

UKUPNO

655.000,00

238.566,20

3.5. Člankom 6. Programa planirana je nabava sitnog inventara za potrebe Ljetne pozornice u iznosu od 5.000,00 kuna. Izvršena je nabava u iznosu od 3.748,13 kuna.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur.broj: 2170-02-03/1-13-11

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr