SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

4.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/ 00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije broj 27/00, 27/01 i 21/02) i članka 21. Statuta Grada Krka (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom
planu uređenja areala ''Pahlić-Marušić'' u zoni 21
na području Kartec u gradu Krku

Članak 1.

Ovom Odlukom, vrše se izmjene i dopune u dijelu odredaba iz članka 3. Odluke o Detaljnom planu uređenja areala ''Pahlić-Marušić''u zoni 21 na području Kartec u gradu Krku (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije broj 33/ 01), te sukladno tome tekstualni i grafički dijelovi DPU, koji čine sastavni dio Odluke i koji nisu predmet objave.

Članak 2.

U tekstualnom dijelu Plana u članku 3., odredba (2-17) mijenja se i glasi:

''Obvezni građevni pravac, kao udaljenost pojedinih dijelova građevine od javnih i prometnih površina, određen je kartografskim prikazom broj 4. Udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca - javnih i prometnih površina - je 6 m, odnosno 7 m. Građevina se s najmanje 2/3 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Za građevinu na građevnoj čestici oznake 13, na kojoj je planirana gradnja trafostanice građevni pravac je pozicioniran na 1 m od regulacijske linije.''

Članak 3.

Izmjene i dopune Odluke, u grafičkom dijelu Plana, odnose se na parcelaciju unutar sklopa između Crikveničke ulice i novoplanirane stambene ulice (prema grafičkom prikazu, koji nije predmet objave) radi usklađenja vlasničke strukture zemljišta i novoplaniranih građevnih čestica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-03/03-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-03-6

Krk, 11. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr