SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/ 09., 150/11., 144/12.) i članka 30. stavka 1. alineje 2. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09., 07/13), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA
Gradskog vijeća Grada Bakra

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/09., 07/13.) u članku 77. stavku 4. riječi: »izvršnog tijela« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnika ili radnog tijela Vijeća koje u svom djelokrugu razmatra pitanje proračuna ili najmanje pet vijećnika Vijeća«.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravno pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grad Bakra.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-02-04/1-13-10

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr