SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) - u daljnjem tekstu: Zakon i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 40. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Bakra za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 46/11) - u daljnjem tekstu: Program, donesen je na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, broj 14/12) donesene su na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 25. travnja 2012. godine, te Druge izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, broj 47/12) na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 29. studenoga 2012. godine.

Članak 2.

Programom je određen opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- groblja,

financiralo se iz:

- naknada za koncesije,

- prihoda od prodaje grobnih mjesta,

- komunalnog doprinosa,

- ostalih sredstava Proračuna.

Članak 4.

Za realizaciju Programa planirano je 7.665.000,00 kuna, a u 2012. godini utrošeno je 6.795.919,30 kuna na sljedeći način:

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 5.

1.

Uređenje Jaza u Bakru

60.000,00

71.019,49

/

1.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za
uređenje Jaza


60.000,00


71.019,49

Izvršeno,
ishodovanje
potrebnih
dozvola u
tijeku


1146

2.

Dodatna ulaganja na održavanju rive Bakar

20.000,00

0,00

/

2.1.

Investiciono održavanje - riva Bakar

20.000,00

0,00

1163

3.

Ulaganje u dječja igrališta

80.000,00

23.616,00

/

3.1.

Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta

80.000,00

23.616,00

Nastavak u 2013.

1174

Ukupno:

160.000,00

94.635,49

/

/

Financijska sredstva u iznosu od 94.635,49 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 80.000,00 kuna iz sredstava naknade za koncesiju i 14.635,49 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 6.

Opis

Planirano

Utrošeno

Napomena

Pozicija
Proračuna

1.

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Kukuljanova

580.000,00

55.127,00

/

1.1.

Izrada projekata za rekonstrukciju ceste pored Doma Kukuljanovo

50.000,00

2.520,00

Nastavak
u 2013. Lokacijska dozvola
ishodovana 30.10.2013.

1154

1.2.

Izrada projekata za izgradnju ceste na Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme

20.000,00

0,00

1155

1.3.

Izrada projekata za rekonstrukciju ceste ispred
škole Kukuljanovo

50.000,00

2.500,00

Postupak
izdavanja
potvrde glavnog
projekta u
tijeku

1161

1.4

Otkup zemljišta za rekonstrukciju ceste ispred škole Kukuljanovo

100.000,00

50.107,00

Djelomično

1150

1.5.

Rekonstrukcija ceste ispred škole Kukuljanovo

360.000,00

0,00

1150.1

2.

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Hreljina

100.000,00

19.816,20

/

2.1.

Izrada projekata za izgradnju pristupne ceste Vatrogasnom domu Hreljin

50.000,00

19.816,20

Postupak
izdavanja
potvrde glavnog
projekta u
tijeku

1159

2.2.

Izrada projekata za izgradnju kružnog raskrižja na Meji

50.000,00

0,00

Postupak izdavanja lokacijske dozvole u tijeku

1172

3.

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Škrljeva

50.000,00

0,00

/

3.1.

Izrada projekata za izgradnju ceste Borići Škrljevo

50.000,00

0,00

1156

4.

Uređenje autobusnih ugibališta

50.000,00

16.625,75

/

4.1.

Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica

50.000,00

16.625,75

Nastavak
u 2013.

1151

5.

Izgradnja cesta na području Industrijske zone Kukuljanovo

6.100.000,00

6.302.321,33

/

5.1.

Izgradnja ceste C1.E

1.000.000,00

1.109.610,43

Izvršeno

1612

5.2.

Izgradnja lokalne ceste C1.1-C1.2 na području Industrijske zone Kukuljanovo

1.640.000,00

1.657.450,50

Izvršeno

1610

5.3.

Otkup prometnice s infrastrukturom i zemljištem - cesta A1.5.

1.660.000,00

1.707.699,40

Izvršeno

1617

5.4.

Otkup prometnice s infrastrukturom i zemljištem C1-e-dio

1.810.000,00

1.827.561,00

Izvršeno

1616

Ukupno:

6.880.000,00

6.393.890,28

/

/

Financijska sredstva u iznosu od 6.393.890,28 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 1.087.678,91 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 5.306.211,37 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 7.

Opis

Planirano

Utrošeno

Napomena

Pozicija
Proračuna

1.

Izgradnja javne rasvjete na području Industrijske zone Kukuljanovo

175.000,00

32.382,50

/

1.1.

Izgradnja javne rasvjete na cesti C1.1-C1.2

175.000,00

32.382,50

1611

2.

Izrada projekata uštede električne energije za javnu rasvjetu

50.000,00

0,00

1126.1

3.

Proširenje javne rasvjete

70.000,00

70.907,48

Izvršeno

1126

Ukupno:

295.000,00

103.289,98

/

/

Financijska sredstva u iznosu od 103.289,98 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 83.667,61 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 19.622,37 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 8.

Opis

Planirano

Utrošeno

Napomena

Pozicija
Proračuna

1.

Uređenje staza na grobljima

140.000,00

138.496,26

Izvršeno

1130.1

2.

Uređenje groblja Škrljevo

100.000,00

13.941,95

Nastavak
u 2013.

1131

3.

Uređenje groblja Kukuljanovo

60.000,00

51.665,34

Nastavak
u 2013.

1132

4.

Izrada projekata za uređenje groblja Zlobin

20.000,00

0,00

Nastavak
u 2013.

1133.1

Ukupno:

320.000,00

204.103,55

/

/

Financijska sredstva u iznosu od 204.103,55 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 114.305,00 kuna iz prihoda od prodaje grobnih mjesta i 89.798,55 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-02-07/5-13-7

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr