SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Temeljem članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11-ispr.), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) i članka 23. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o rasporedu rezultata za 2012. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje pokriće manjka utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2012. god. kako slijedi:

1. Manjak prihoda poslovanja 3,377.836,63

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 108.760,82

3. Manjak primitaka od nefinancijske imovine 1,030.245,06

Članak 2.

Manjak prihoda pokriva se djelom iz prenesenog viška prihoda iz 2011. godine u iznosu od 162.749,93 kn.

Utvrđuje se manjak prihoda za 2012. god. u iznosu od 4,354.092,58 kn.

Članak 3.

Manjak prihoda u iznosu od 4,354.092,58 kn sadržava po izvorima financiranja:

-2,488.433,01 kn manjka općih prihoda i primitaka

-443.924,35 kn viška sredstava na HBOR-u

-2,375.968,45 kn manjka prihoda po posebnim namjenama

-65.534,53 kn viška iz nefinancijske imovine

-850,00 kn viška pomoći

Članak 4.

Utvrđeni manjak općih prihoda i primitaka u iznosu od 2,488.433,01 i prihoda po posebnim namjenama u iznosu od 2,375.968,45 kn nadoknadit će se u 2013. godini iz odgovarajućih izvora financiranja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2142-06-13-01-3

Omišalj, 14. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr