SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
31

30.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 26. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se IVANKA ŠKRLEC - voditelj Odsjeka za opće poslove, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove:

- rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,

- unapređenje načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela općinske uprave,

- osiguravanja pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,

- poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Ravna Gora.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora ili može dostaviti neposredno u Odsjeku za opće poslove Općine Ravna Gora na istoj adresi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 008-01/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-02-04-5

Ravna Gora, 26. studenoga 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr