SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
20

20.

Na temelju stavka 1. članka 28. i stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/2002), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 22. studenoga 2004. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu (u nastavku teksta: Program) objavljenog u 'Službenim novinama' Primorsko-goranske županije broj 35/2003, mijenja se članak 2. kako slijedi:

»Članak 2.

Izvore sredstava za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 1.200.000,00 kn

- prihodi od komunalnog doprinosa 11.385.000,00 kn

- naknada za održavanje groblja 30.000,00 kn

- naknade za koncesije 140.000,00 kn

-učešće građana u financiranju komunalne
infrastrukture 1.600.000,00 kn

-sredstva iz poreza na dohodak ustupljenih
za kapitalne projekte (HBOR) 4.800.507,50 kn

-prihodi Proračuna Općine
Malinska-Dubašnica 8.308.815,26 kn


UKUPNO: 27.464.322,76kn«

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa kako slijedi:

»Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka se raspoređuju za sljedeće namjene:

-za održavanje komunalne
infrastrukture 5.309.000,00 kn

-za građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture 22.155.322,76 kn


UKUPNO 27.464.322,76 kn«

Članak 3.

Mijenja se stavak 1 članka 6. Programa kako slijedi:

»Članak 6.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu, čini:

1. Čišćenje javnih površina 350.000,00 kn

2. Održavanje javnih i prometnih površina 605.000,00 kn

3. Održavanje groblja 750.000,00 kn

4. Javna rasvjeta 800.000,00 kn

5. Održavanje plaža i obale 2.301.000,00 kn

6. Protupožarni putovi 450.000,00 kn

7. Zaštita okoliša 53.000,00 kn


UKUPNO: 5.309.000,00 kn

Mijenjaju se iznosi u sljedećim točkama članka 6. Programa kako slijedi:

2.REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 605.000,00 kn

3.ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
GROBLJA 750.000,00 kn

-Redovno održavanje i čišćenje
groblja 30.000,00 kn

-Program odbora Novog groblja u
Bogovićima 370.000,00 kn

-Program odbora groblja sv.
Apolinara 50.000,00 kn

-Program odbora groblja u
Miholjicama 300.000,00 kn

4. JAVNA RASVIJETA 800.000,00 kn

-Utrošak električne energije javne
rasvjete 350.000,00 kn

-Održavanje uređaja i opreme
javne rasvjete 300.000,00 kn

- Proširenje javne rasvjete 150.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE PLAŽA 2.301.000,00 kn

5.1Tekuće održavanje morske
obale 200.000,00 kn

5.2Pojačano održavanje morske
obale 2.000.000,00 kn

5.3Postavljanje kemijskih WC-a 101.000,00 kn

6. PROTUPOŽARNI PUTOVI 450.000,00 kn

7. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 53.000,00 kn«

Članak 4.

Mijenja se stavak 1. i na odgovarajući način mijenjaju se iznosi u točkama članka 7. Programa s time da se opisi točaka ne mijenjaju, kako slijedi:

»Članak 7.

Sredstva namijenjena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini predviđena su u iznosu od 22.155.322,76 kn, a namijenjena su za sljedeće namjene:

1. VODOVOD - KANALIZACIJA 3.742.835,18 kn

2. KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 400.000,00 kn

3. KANALIZACIJA - KREDIT 250.000,00 kn

4. OTKUP ZEMLJIŠTA 2.500.000,00 kn

5. IZGRADNJA ELEKTRO MREŽE 700.000,00 kn

6. CESTE 4.900.000,00 kn

7.GEODETSKO-KATASTARSKI
POSLOVI 100.000,00 kn

8. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.000.000,00 kn

9. KAPITALNI PROJEKTI 8.562.487,58 kn

- nastavak izgradnje zaobilaznice Malinske (Sv. Vid) - u 2003. godini ugovoren je i realiziran otkup zemljišta a u 2004. godini planira se početak radova, financira se iznosom od 1.600.000,00 kn iz sredstava HBOR-a,

- program vodoopskrbe otoka Krka - nositelj Ponikve d.o.o. (u 2004. godini aktivni će biti projekti dovođenja vode s kopna, izgradnja crpne stanice na jezeru Ponikve, vodoopskrba Dobrinjštine, istraživački radovi na bunarima i dr.) financira se iznosom od 700.000,00 kn iz sredstava HBOR-a i

- izgradnja školske sportske dvorane financira se iznosom od 2.500.507,58 kn iz sredstava HBOR-a i iznosom od 3.761.980,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Malinska- Dubašnica

Navedena sredstva HBOR-a odnose se na sredstva iz poreza na dohodak koje je država ustupila jedinicama lokalne samouprave za kapitalne projekte (HBOR) a u 2004. godini, uključujući neutrošena sredstva 2003. godine, iznose 4.800.507,58 kn.«

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-11

Malinska, 22. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=108&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr