SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/ 13) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10 i 27/12), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU KOMUNALNOG
TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Čabar osniva društvo s ograničenom odgovornošću radi obavljanja komunalnih djelatnosti.

Članak 2.

Osnivač i jedini član Društva je Grad Čabar (OIB: 04026778166), sa sjedištem u Čabru, Narodnog oslobođenja 2., kojeg zastupa Gradonačelnik Željko Erent.

Članak 3.

Predmet poslovanja Društva čini obavljanje sljedećih djelatnosti:

- održavanje čistoće,

- održavanje javnih površina,

- upravljanje grobljima,

- pogrebne i srodne djelatnosti,

- upravljanje odlagalištem komunalnog otpada.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Čabra Željko Erent da, na temelju ove Odluke, u ime Grada Čabra kod javnog bilježnika potpiše Izjavu o osnivanju Društva kao i sve prateće isprave potrebne za osnivanje Društva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01/03

Ur. broj: 2108-01/1-13-1

Čabar, 21. 3. 2013.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr