SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10 i 27/12), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
o II. izmjeni Odluke
o pravima osoba koje obavljaju
dužnosti od interesa za Grad Čabar

Članak 1.

U članku 6. Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 27/12) točka e) mijenja se i glasi:

»- knjižničar u Narodnoj knjižici »Ivan Žagar« Čabar 1.000,00 kn / mjesečno,»

Članak 2.

Ova Izmjena Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/17

Ur. broj: 2108-01/1-13-3

Čabar, 21. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr