SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju čl. 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« - urednički pročišćeni tekst 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje čl. 31. st.1, čl. 46. st. 1. i 2, čl. 53. st. 4. i čl. 90. st.1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i čl. 59. i 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine, donosi sljedeću:

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o
radu gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/01

Ur. broj: 2108-02/1-13-2

Čabar, 21. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr