SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine broj« 76/07,38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12) i Zaključka gradonačelnika Grada Bakra KLASA: 022-01/13-01/13, UR.BR.: 2170-02-07-13-6 od 2. travnja 2013. godine Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA UPU - 26 DIJELA NASELJA
PLASE - NA 91

1. Predmet javne rasprave je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU-26 dijela naselja Plase - NA 91.

2. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-26 dijela naselja Plase, započinje 15. travnja i traje do 15. svibnja 2013.g. organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU-26 dijela naselja Plase, održat će se u Vijećnici Grada Bakra, Bakar, Primorje 39, II. kat, od 15. travnja do 15.svibnja 2013.g. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 11,00 sati i utorkom i četvrtkom od 12,00 do 15,00 sati.

4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-26 dijela naselja Plase, održat će se u četvrtak, 18. travnja 2013.g, u 17,00 sati u vijećnici Grada Bakra.

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU-26 dijela naselja Plase mogu se dati u zapisnik na javnom izlaganju, postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana, te dostaviti pismeno na adresu: Grad Bakar, p.p. 6, 51222 Bakar, s naznakom « Javna rasprava za UPU-26 Plase« do zaključno 15. svibnja 2013. g.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

7. Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne samouprave dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog nacrta UPU-a na gore navedenu adresu do zaključno 15. svibnja 2013. g. Ukoliko se do ovog roka ne dostave pisana očitovanja smatrat će se da nemaju primjedbi.

8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra, Bakar, Primorje 39 ili na telefon 051/455-755.

Klasa: 350-02/12-01/8

Ur. broj: 2170-02-07-13-38

Bakar, 2.travnja 2013.

Pročelnica

Aranka Velkovski, ing. građ.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr