SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Temeljem članka 108.-112. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 30. stavak 1. alineja 6. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BAKRA
ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2012. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Rezultat poslovanja odnosno manjak prihoda ostvaren u 2012. godini u iznosu od 796.445,43 kn pokrit će se smanjenjem rashodovne strane Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu u Programu izgradnje komunalne infrastrukture Indstrijske zone Kukuljanovo na proračunskoj poziciji 1613 - Izgradnja ceste B5.2.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 5.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu sadrži tri izvješća o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 6.

Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Utorak,2.travnja2013. Stranica1867—broj14

SLUŽBENENOVINE

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170/02-05/3-13-9

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51222&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr