SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
20

16.

Na temelju odredbe članka 14. zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02.), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 22. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 35.639.422,76 kn, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi.

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/04-01/2
Ur. broj: 2142/05-04-3
Malinska, 22. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v.r.

 

Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=108&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr