SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/11) članak 6. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

U članku 10. st. 1. broj »60« zamjenjuje se brojem »75«.

U istome članku, stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 20. st. 1. u podstavku 2. iza riječi »postupka« umjesto znaka » ,« stavlja se znak » .«

U istome članku i stavku, podstavak 3. briše se.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur.broj: 2112/03-01-13-18

Fužine, 28. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o k  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr