SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
GRAD OPATIJA
55

55.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), a u svezi s člankom 8. i 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izdvajanju dijela naselja Poljane i Veprinac
i pripajanju naselju Ičići

Članak 1.

Dio naselja Poljane izdvaja se iz naselja Poljane i pripaja naselju Ičići.

Članak 2.

Dio naselja Veprinac izdvaja se iz naselja Veprinac i pripaja naselju Ičići.

Članak 3.

Imena i identifikatori iz Službene evidencije prostornih jedinica naselja Poljane, Veprinac i Ičići se ne mijenjaju.

Članak 4.

Područje naselja Ičići mijenja se i određeno je granicama rubnih katastarskih čestica.

Članak 5.

Granica naselja Ičići počinje od morske obale na sjeveroistočnoj strani naselja i ide vanjskim rubom k.č.

1111/72, 1109/11, 1033/34-dio, 1109/3, 1109/14, 1109/2, 1917/1-dio, 1917/12-dio,

1109/1, 1109/6, 1398/1, 1400/1, 1916/3-dio, 1400/2, 1103/6,

1452, 1460, 1451/1, 1450, 1449, 1403, 1438/3, 1437, 1435, 1429/1,

1916/2, 1428/2, 1425/2, 1425/1, 1916/2, 1354/1, 1370/4

1349, 1350, 1348,

1709, 1710, 1703, 1701/1, 1700/2, 1732, 1729/1, 1734, 1736, 1735/4, 1740,

1741/1, 1742/3, 1743, 1751/2, 1752/1, 1760, 1761, 1754/4 k.o. Veprinac,

1792/2-dio, 1480, 1483/1, 1484/3, 1484/4, 1794-dio, 1475/4, 1495/4, 1786/40-dio,

1645/1, 1644/3, 1707/1, 1703/1, 1699, 1695, 1694, 1693, 1706/2, 1710, 1709/6, 1712/2, 1711/1

1793/1-dio,

1793/1, 1793/2-dio

1741/2, 1741/9, 1741/8,

1786/37-dio, 1617/1, 1786/30, 1617/5, 1786/31, 1781/1,

1787/1-dio, 1781/7,

1789, 1790/1-dio, 1788/6-dio k.o. Poljane,

te se nastavlja uz morsku obalu do početne točke.

Članak 6.

Za k.č. na kojima je granica određena njihovim dijelom izradit će se geodetski elaborat kojim će se izvšiti dioba spomenutih k.č.

Troškove izrade geodetskog elaborata snosit će Grad Opatija.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/17

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 25. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr