SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 7.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12 i 68/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/13-01/8, urbroj: 2112/07-03-13-1 od 1. ožujka 2013. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/8

Ur. broj: 2112/07-01-13-3

Ravna Gora, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Jasna Škorić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAVNA GORA

OPĆINSKI NAČELNIK

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2012. godinu

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 363-01/13-01/8

Ur. broj: 2112/07-03-13-1

Ravna Gora, 1. ožujka 2013.

Općinski načelnik
Anđelko Florijan

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr