SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/13-01/7, urbroj: 2112/07-03-13-1 od 1. ožujka 2013. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/7

Ur. broj: 2112/07-01-13-3

Ravna Gora, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Jasna Škorić

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAVNA GORA

OPĆINSKI NAČELNIK

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 363-01/13-01/7

Ur.broj 2112/07-03-13-1

Ravna Gora, 1. ožujka 2013.

Općinski načelnik
Anđelko Florijan

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr