SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2012. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Općine Ravna Gora za 2012. godinu.

Članak 2.

Godišnjim obračunom iz članka 1. Ove Odluke utvrđen je rezultat kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 2.551.663,81 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.403.463,43 kn

3.Manjak primitaka od financijske imovine 1.102.102,58 kn.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine te tako utvrđeni višak prihoda poslovanja iznosi 46.097,80 kn.

Članak 3.

Višak prihoda iz članka 2. Ove Odluke rasporediti će se Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu za izgradnju školske sportske dvorane.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/13-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 18. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Jasna Škorić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr