SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Malog Lošinja za 2012. godinu ostvaren je kako slijedi:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Utvrđeni manjak prihoda i primitaka po godišnjem obračunu za 2012. godinu u iznosu od 2.876.272,00 kn prenosi se u 2013. godinu i pokrit će se iz ostvarenih prihoda u 2013. godini.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja za 2012. godinu,

GRAD MALI LOŠINJ

OIB: 72167903884

Izvještaj o izvršenju proračuna

Grada Malog Lošinja za 2012. godinu

za razdoblje od: 01. 01. 2012 do: 31. 12. 2012

OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna iskazano prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

GRAD MALI LOŠINJ

OIB: 72167903884

Izvještaj o izvršenju proračuna

Grada Malog Lošinja za 2012. godinu

za razdoblje od: 01. 01. 2012 do: 31. 12. 2012

POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Ante Nedić, prof., v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr