SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjel Općine Dobrinj, Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 22. siječnja 2013. godine, utvrdio je

PLAN
prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2013. godini

Članak 1.

Plan prijma u službu odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 2.

Plan prijma utvrđuje se za 2013. godinu (kratkoročni plan).

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 31. prosinca 2012. godine, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj službenika na određeno vrijeme i vježbenika naveden je u tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu popunjavaju se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima temeljem rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u 2013. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-32/1

Ur. broj: 2142-04-02-13-9

Dobrinj, 22. siječnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ

Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr