SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 12. stavak 1. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 25. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Dobrinj pokreće postupak preoblikovanja dosadašnje ustanove »Županijske lučke uprave Krk« u »Lučku upravu otoka Krka« radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luke županijskog značaja i luka lokalnog značaja otoka Krka.

Članak 2.

Utvrđuje se da je postojeća ustanova »Županijska lučka uprava Krk« sa sjedištem u Krku, Trg bana J. Jelačića 5, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem broj: Tt- 05/580-4 /prvotni upisi: Tt- 99/1507-4 od 12.08.1999. i Tt- 00/469-2 od 07.03. 2000./ MBS: 040148164 od 14. ožujka 2005. godine, osnivača Primorsko-goranska županija, radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luke županijskog značaja i luka lokalnog značaja: Baška, Klimno, Šilo, Krk, Glavotok, Malinska, Njivice, Omišalj, Voz, Punat, Stara Baška i Vrbnik.

Ovom Odlukom predlaže se da Primorsko-goranska županija - osnivač Ustanove iz stavka 1. ovoga članka pokrene postupak promjene naziva i sastava Upravnog vijeća Ustanove, te prihvati nove suosnivače i preoblikovanje ustanove »Županijska lučka uprava Krk« u ustanovu »Lučka uprava otoka Krka«.

Članak 3.

Novi suosnivači Ustanove iz članka 1. ove Odluke, su uz Općinu Dobrinj sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka i to: Grad Krk, Općina Baška, Općina Malinska- Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik, po donošenju odgovarajućih odluka predstavničkih tijela.

Članak 4.

Ovlašćuje se Primorsko-goranska županija da kao osnivač »Županijske lučke uprave Krk« pripremi odgovarajuće prijedloge općih akata za preoblikovanje dosadašnje Ustanove i to: prijedlog Odluke o promjeni osnivača, naziva i sastava Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, prijedlog Sporazuma o osnivanju Ustanove »Lučke uprave otoka Krka«, prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Lučke uprave otoka Krka«, prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Lučke uprave otoka Krka« i po potrebi druge opće akte za preoblikovanje dosadašnje Ustanove.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/25
Ur. broj: 2142-04-01-13-5
Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr