SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 25. sjednici, održanoj dana 4. veljače 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
sa računa posebnih namjena Općine Dobrinj otvorenog kod HBOR-a za izgradnju vodovodne infrastrukture
i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda
na području općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom odlučuje o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Dobrinj, a koja se nalaze na računu posebnih namjena Općine Dobrinj za izgradnju vodovodne infrastrukture i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda u naseljima na području općine Dobrinj.

Članak 2.

Općina Dobrinj na temelju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu ulaže značajna novčana sredstva za komunalno opremanje svoga područja uključujući izgradnju vodovodnih mreža i sustava odvodnje oborinskih i otpadnih voda u naseljima.

Sukladno Planu ukupna procijenjena vrijednost ulaganja od strane Općine Dobrinj predmetnih investicija odnosno kapitalnog projekta K101601 Izgradnje vodnih građevina tijekom 2013. godine ukupno iznosi 3.000.000,00 kn.

Članak 3.

Za namjenu koja je predmet ove Odluke Općina Dobrinj odlučuje koristiti dio sredstva ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Dobrinj, a koja se nalaze na računu posebnih namjena što ga Općina Dobrinj ima otvorenog kod HBOR-a, a na temelju Ugovora o depozitnom računu posebnih namjena broj 11/03.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor o korištenju sredstava.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/25

Ur. broj: 2142-04-01-13-6

Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr