SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09,63/11 i 130/11), članka 31. i 92 Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 25. sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine, donosi

IZVJEŠTAJ PLANA GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvještajem plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu utvrđuje se izvršenje godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj za 2012. godinu sa izvorima financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini na području Općine Dobrinj financirala se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

a.) Opskrba pitkom vodom PLAN IZVRŠENJE

- kapitalni projekt K101303

- Koncepcija razvoja
vodoopskrbe 2.604.190,00 kn 2.604.190,00 kn

- kapitalni projekt K101301

- Izgradnja vodovoda 700.000,00 kn 206.697,71 kn

- izgradnja mjesnih
vodovodnih mreža 500.000,00 kn 530.719,52 kn

(iz naknade za razvoj prikupljene u »Ponikvi« d.o.o. za priključak vodovod Gabonjin-Sužan 123.953,94 kn, vodovod Klimno i Šilo 56.765,58 kn te rekonstrukcija vodovoda Dobrinj i izgradnje kanalizacije s bio pročišćivačem 350.000,00 kn.)

b.) Odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda 300.000,00 kn 6.915,85 kn

- kapitalni projekt K101302 Izgradnja kanalizacije - Dobrinj

UKUPNO 4.104.190,00 kn 3.348.523,08 kn

(Iz proračuna Općine Dobrinj 2.817.803,56 kn

Naknada za razvoj Ponikve 530.719,52 kn)

Članak 3.

Godišnji Plan ostvaren je iz sredstava naknade za razvoj za 2011 i 2012. godinu i Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu:

»Ponikve« d.o.o. Krk u
iznosu od 500.000,00 kn 631.450,58 kn

- naknada za priključak 1.185.400,00 kn 731.643,70 kn

- vodni doprinos 75.000,00 kn 34.793,61 kn

- ostali prihodi proračuna 2.343.790,00 kn 2.604.190,00 kn

(ustupljeni porez na dohodak na računu HBOR-a)

UKUPNO 4.104.190,00 kn 4.002.077,89 kn

(Iz proračuna Općine Dobrinj 3.370.627,31 kn

Iz naknade za razvoj 631.450,58 kn)

Saldo za prijenos u iduću godinu iznosi:

- naknada za razvoj Ponikve 100.731,06 kn

- naknada za priključak Proračun
Općine Dobrinj 552.823,75 kn

(u višku prihoda poslovanja za slijedeću godinu)

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-05-05-13-48

Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr