SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
GRAD OPATIJA
52

48.

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine« RH broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 36.Statuta Grada Opatije ( »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 ) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici dana 25. studenoga 2004. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 27/04) u članku 7. stavaku 2. točka 14. mijenja se i glasi:

»14. Sufinanciranje nabavke aparata za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. iza točke 16.dodaju se nove točke 17., 18., 19. i 20., koje glase:

»17. sufinanciranje 50% troškova staža liječnika pripravnika u Domu zdravlja Opatija,

18. program ranog otkrivanja raka dojke,

19. program »Kolibri« i

20. projekt zarazne bolesti.«

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

»Grad Opatija podmirivat će smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u slučajevima navedenim u članku 10. i 11. ove Odluke najduže 6 mjeseci.

Osobi/ama trenutno smještenima u Psihijatrijsku bolnicu Lopača na teret Grada Opatije osigurava se smještaj na teret Grada Opatije do 01. ožujka 2005. godine.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/01-01/6

Ur. broj: 2156/01-01-04-3

Opatija, 25. studenoga 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Opatije
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr