SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Temeljem članka 73. st. 3. Zakona o financiranju JLiP(R)S (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,147/03, 132/ 06,73/08 i 25/12) i članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 25. sjednici održanoj dana 4. ožujka 2013. godine usvojilo je

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna za 2012. g. utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 1.359.546,63

Višak prihoda od nefinancijske imovine 1.729.892,61

Manjak primitaka od financijske imovine - 2.569.152,43


UKUPNO: 520.286,81 kn


Tako utvrđen višak prihoda kod prvih izmjena Proračuna Općine Dobrinj rasporediti će se na način da se iz viška prihoda poslovanja pokrije manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.257.865,62 kn, a iz viška prihoda od nefinancijske imovine ustupljeni porez na dohodak za otoke u iznosu od 1.019.384,08 koristi za pokriće manjka jer su ta sredstva korištena sa računa HBOR-a za izgradnju vodovoda i kanalizacije, a koji se knjiži kao udio u vlasništvu Ponikve d.o.o. i iznos od 291.902,73 kune, te višak prihoda za 2012 g. iznosi kao i po izvorima financiranja:

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 101.681,01

koji će se koristiti za redovne rashode poslovanja,

i

VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE 418.605,80

koji će se koristiti za investicije kao što su izgradnja cesta, groblja, obale, javne rasvjete, javnih površina i ostalog prema Proračunu za 2013. g.


UKUPNO: 520.286,81 kn.


Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-13-45

Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr