SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 108 i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj. 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 25. sjednici dana 4. 3. 2013. godine donosi

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci izvršeni su i sastavni su dio ovog izvještaja po ekonomskoj klasifikaciji u Općem dijelu proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-13-44

Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:

Alen Šamanić, v.r.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
uz tablicu B.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

OSTVARENI PRIMICI 0,00

IZVRŠENI IZDACI 2.817.803,56

Izgradnja vodovoda 206.697,71 građevinski radovi

Izgradnja kanalizacije 6.915,85 vodni doprinos

Koncepcija razvoja
vodoopskrbe 2.604.190,00 građevinski radovi

Kroz račun financiranja ulažu se sredstva u komunalno društvo »Ponikve« za koje iznose se uvećavaju udjeli u glavnici izgradnjom vodovoda i kanalizacije na području općine Dobrinj kao investitora, a komunalnog društva »Ponikve« kao korisnika osnovnih sredstava i naplate komunalnih usluga isporuke vode, odvoza otpada i otpadnih voda.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr