SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Malog Lošinja i imenovanju člana Zapovjedništva

Članak 1.

Mijenja se Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/12) na način da se Zoran Tomić, lučki kapetan Lučke ispostave Mali Lošinj, razrješuje dužnosti člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja, zbog odlaska u mirovinu.

Članak 2.

Za člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja imenuje se Marko Satalić, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr