SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 63/08) i

članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinj, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine »Kijac«

Članak 1.

U članku 1. Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine »Kijac« donešene 18. srpnja 2012. godine od strane Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (Klasa: 360-01/12-01/62, Ur.broj: 2213/01-01-12-5) potrebno je iza riječi podmorskog ispusta dodati riječi »u dužini od 900 m«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/13-01/33

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr