SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/12, 43/12) u članku 35. stavak 1. točka 2. u grupi II brišu se riječi: »trgovina i proizvodnja prehrambenih proizvoda«, te se u članku 35. stavak 1. točka 3. u grupi III iza riječi »izložbeni prostor i prodaja istih« dodaju riječi: »trgovina i proizvodnja prehrambenih proizvoda«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 372-03/13-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr