SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 5. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama Program održavanja komunalne
infrastrukture u Gradu Cresu za 2012. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2012. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/11) mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

Objekti i uređaji
komunalne infrastrukture

Plan 2012.

I. izmjene
i dopune

1. Održavanje javne
rasvjete

800.000,00

818.000,00

1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete

660.000,00

660.000,00

1.2. Održavanje javne
rasvjete

140.000,00

158.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

150.000,00

150.000,00

3. Održavanje čistoće u
dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina

614.000,00

640.000,00

4. Održavanje javnih
površina:

738.000,00

597.000,00

4.1. Održavanje zelenih
površina

588.000,00

597.000,00

4.2. Održavanje ostalih
javnih površina

150.000,00

0,00

5. Održavanje groblja

50.000,00

52.000,00

6. Održavanje
nerazvrstanih cesta:

550.000,00

720.000,00

6.1. Redovno održavanje

550.000,00

720.000,00

Sveukupno troškovi
1. ,2., 3., 4., 5. i 6.

2.902.000,00

2.977.000,00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim-novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/9

Ur.broj: 2213/02-04-02-01-12-4

Cres, 5. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr