SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98, 50/12), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) i članka 26. stavak 2. i članka 28. stavak 2. Odluke o grobljima na području Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 36/12), Gradonačelnik Grada Vrbovskog je dana 18. veljače 2013. godine, donio sljedeću

ODLUKU

o visini grobnih naknada

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta, te visina godišnje grobne naknade koje su propisane Zakonom o grobljima, a način određivanja njihove visine Odlukom o grobljima na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Vodeći računa o pripadajućoj površini zemljišta koja obuhvaća grobno mjesto, te troškovima opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajima visina jednokratne grobne naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se u sljedećim iznosima:

A) za groblja u MO Vrbovsko: groblje »Krš« i groblje »Lovnik«:

1. za grobna mjesta s izgrađenom pasicom:

- za jednostruki grob: do 3.630,00 kuna,

- za dvostruki grob: do 4.865,00 kuna,

- za trostruki grob: do 5.950,00 kuna,

- za četverostruki grob: do 6.650,00 kuna,

2. za grobna mjesta bez pasice:

- za jednostruki grob: do 1.200,00 kuna,

- za dvostruki grob: do 1.445,00 kuna,

- za trostruki grob: do 1.835,00 kuna,

- za četverostruki grob: do 2.235,00 kuna.

B) za sva ostala groblja na području Grada Vrbovskog i to: MO Moravice: groblja Dokmanovići, Ulica Ilije Petrovića, Radoševići i Goranska ulica (Sv. Tereza); MO Severin na Kupi: groblja Severin na Kupi, Damalj, Zdihovo i Liplje; MO Lukovdol: novo groblje Lukovdol; MO Gomirje: groblja Gomirje, Brezova poljana i Kamensko; MO Ljubošina: groblja Ljubošina i Trnova poljana; MO Plemenitaš: groblje Plemenitaš; i MO Veliki Jadrč-Osojnik: groblja Veliki Jadrč i Osojnik):

1. za grobna mjesta s izgrađenom pasicom:

- za jednostruki grob: do 2.000,00 kuna,

- za dvostruki grob: do 3.540,00 kuna,

- za trostruki grob: do 5.740,00 kuna,

- za četverostruki grob: do 6.400,00 kuna,

2. za grobna mjesta bez pasice:

- za jednostruki grob: do 790,00 kuna,

- za dvostruki grob: do 1.120,00 kuna,

- za trostruki grob: do 1.450,00 kuna,

- za četverostruki grob: do 1.780,00 kuna.

U cijenu iz stavka 1. točke A) i B) ovog članka nije uračunat PDV.

Članak 3.

Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se u sljedećim iznosima:

A) za groblja u MO Vrbovsko - groblje »Krš« i groblje »Lovnik«:

1. za jednostruki grob: do 100,00 kuna,

2. za dvostruki grob: do 150,00 kuna,

3. za trostruki grob: do 175,00 kuna,

4. za četverostruki grob: do 210,00 kuna,

5. za grobnicu: do 175,00 kuna.

U cijenu iz stavka 1. točka A) ovog članka uključen je PDV.

B) za sva ostala groblja na području Grada Vrbovskog i to: MO Moravice: groblja Dokmanovići, Ulica Ilije Petrovića, Radoševići i Goranska ulica (Sv. Tereza); MO Severin na Kupi: groblja Severin na Kupi, Damalj, Zdihovo i Liplje; MO Lukovdol: novo groblje Lukovdol; MO

Gomirje: groblja Gomirje, Brezova poljana i Kamensko; MO Ljubošina: groblja Ljubošina i Trnova poljana; MO Plemenitaš: groblje Plemenitaš; i MO Veliki Jadrč-Osojnik: groblja Veliki Jadrč i Osojnik):

1. za jednostruki grob: do 75,00 kuna,

2. za dvostruki grob: do 120,00 kuna,

3. za trostruki grob: do 150,00 kuna,

4. za četverostruki grob: do 180,00 kuna,

5. za grobnicu: do 150,00 kuna.

U cijenu iz stavka 1. točka B) ovog članka nije uključen PDV.

Članak 4.

Visina jednokratne grobne naknade iz članka 2. ove Odluke za ukop osoba koje u posljednjih 35. godina nisu imale prebivalište na području Grada Vrbovskog, niti su korisnici postojećeg obiteljskog grobnog mjesta utvrđuje se u peterostrukom iznosu određenom člankom 2. ove Odluke.

Grobna naknada iz prethodnog stavka ovog članka uplaćuje se unaprijed zajedno s pripadajućim iznosom godišnje grobne naknade propisane člankom 3. ove Odluke.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta (»Službene novine Primorsko-goranske županije «, broj 2/ 01).

Članak 6.

Uprava groblja dužna je visinu grobnih naknada uskladiti s ovom Odlukom, te u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu od Odluke dostaviti na suglasnost gradonačelniku Grada Vrbovskog cjenik grobnih naknada sukladno članku 26. stavak 2. i članku 28. stavak 2. Odluke o grobljima na području Grada Vrbovskog («Službene novine«, broj 36/12).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-08/13-01-2

Ur. broj: 2193-01/01/13-01

Vrbovsko, 18. veljače 2013.

Gradonačelnik

Željko Mirković, dipl. polit., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51326&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr